Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poistné plnenie môže byť v zmysle tohoto opatrenia klientom poskytnuté v rozsahu nákladov na plánovanú cestu, ktorá bola uhradená pred 8. októbrom 2023 (poistenie musí byť takisto uzatvorené  pred týmto dátumom). Opatrenie sa týka platného cestovného poistenia UNIQA, ku ktorému bolo dohodnuté poistenie storno poplatku.

Poistné plnenie UNIQA bude obmedzené podľa výšky skutočne vzniknutej škody. To znamená, že budú zohľadnené len náklady, ktoré už neboli kompenzované iným subjektom (napr. cestovnou kanceláriou, presunom termínu alebo cieľa cesty, leteckou spoločnosťou, hotelom) a to po odpočítaní prípadnej spoluúčasti dojednanej v poistnej zmluve.

Mimoriadne opatrenie UNIQA sa vzťahuje na organizované zájazdy s cestovnou kanceláriou, ako aj na individuálne výlety turistov zo Slovenska a Českej republiky do Izraela. Táto iniciatíva UNIQA v súčasnosti platí pre cesty s odchodom do konca októbra 2023.

„Naše opatrenia sme prijali na podporu našich klientov v súčasnej ťažkej situácii v záujme ich bezpečnosti. Chápeme, že vzhľadom na udalosti v Izraeli tam mnohí z nich teraz nechcú cestovať. Pozorne sledujeme vývoj v tejto oblasti a informácie z ministerstva zahraničných vecí. Podľa toho sa budú riadiť aj naše ďalšie kroky,“ komentoval rozhodnutie Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančnej skupiny UNIQA pre Českú republiku a Slovensko.

Značky: