Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpora a pomoc UNIQA v oblasti duševného zdravia pokračuje. Po príspevku na vybudovanie prvého detského psychiatrického stacionára na Slovensku prispela UNIQA finančnými prostriedkami Nadácii Markíza, ktorá organizovala zbierku na výstavbu detského psychiatrického stacionára v Martine.

Sumu 30 000 Eur dnes symbolicky odovzdal Nadácii v živom vysielaní Telerána člen Predstavenstva UNIQA Peter Socha. Celková vyzbieraná suma predstavovala 118 000 Eur.

Mimoriadne zložité obdobie po pandémii spôsobilo nárast počtu detí a mladých ľudí, ktorí pociťujú frustráciu, úzkosti, strach a hnev. Stúpol aj počet akútnych stavov a pokusov o samovraždy. Cieľom tohtoročného Dňa s Nadáciou Markíza preto bolo vyzbierať čo najviac financií na zlepšenie dostupnosti detskej psychiatrickej pomoci – tentoraz na Klinike detskej psychiatrie v Martine, kde sa má vybudovať denný psychiatrický stacionár. Ten by mal okrem intenzívnej liečby detí poskytovať aj pravidelné edukácie, podporné skupiny a rodinné poradenstvo pre pacientov a ich rodinných príslušníkov.

„Všetci vieme, že situácia s duševným stavom detí a mladistvých je kritická na celom Slovensku, a preto sme radi, že môžeme podporiť prácu lekárok a lekárov na detskej psychiatrii v Martine. Fungujúce projekty v oblasti duševného zdravia detí robíme už tretí rok  – napríklad bratislavský detský psychiatrický stacionár na Kramároch, ktorého výstavbu sme iniciovali pred dvomi rokmi, už viac ako rok poskytuje pomoc nielen deťom, ale nepriamo aj ich rodinám. Naša pomoc v projektoch nikdy nie je jednorazová – vždy sa zapájame tak, aby sme v danom projekte pokračovali aj ďalej – v Bratislave pomáhame aj naďalej s vybavením stacionára, s nákupom materiálu potrebného pri terapeutickej činnosti detí, a chystáme aj výsadbu terapeutickej záhrady pre deti,“ povedal člen predstavenstva UNIQA Peter Socha a dodáva: „V podpore duševného zdravia ideme za hranice toho, čo ľudia od poisťovne očakávajú, pretože teraz to potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Stigmatizácia duševných ochorení, ako aj nedostatok voľných kapacít pre odbornú liečbu, sú na Slovensku stále alarmujúce.“

Duševné zdravie je v rámci CSR strategickou témou UNIQA, ktorá na Slovensku intenzívne spolupracuje s Ligou za duševné zdravie. Venuje sa nielen osvete a destigmatizácii, ale vďaka podpore UNIQA sa na Slovensko dostal aj celosvetovo známy Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie, ktorý v blízkej budúcnosti prejde aj do Českej republiky. Prvou spoločnosťou, ktorá do školení zapojila svojich zamestnancov a zamestnankyne bola práve UNIQA. Do kurzu sa ich dobrovoľne prihlásilo takmer 90, a aktuálne absolvujú školenie odborníkmi z Ligy za duševné zdravie. Učia sa poskytovať pomoc a podporu svojim kolegom, kolegyniam a blízkym práve v oblasti duševného zdravia tak, ako keď poskytujete prvú pomoc pri fyzickom úraze alebo v ohrození života.

Navyše, kampaň UNIQA na podporu duševného zdravia „Hovorte úprimne o duševnej nepohode“ bola v týchto dňoch vysoko ocenená na európskej úrovni – získala bronzovú EFFIE Award Europe 2023 v kategórii „Pozitívna zmena – spoločenské dobro“. Táto cena patrí k najprestížnejším cenám v oblasti reklamy.

Značky: