Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Analytici koncernu UNIQA Insurance Group zverejnili prognózu, ako sa budú v najbližších mesiacoch vyvíjať poistné trhy v strednej Európe. Vychádzajú pritom z výhľadu celej eurozóny, ktorá si stále udržuje slušnú kondíciu, aj keď tempo rastu citeľne oslabuje. Oblasť strednej a východnej Európy patrí stále medzi najrýchlejšie rastúce regióny a drobnými krôčkami sa približuje úrovni západných krajín. Pomáha jej v tom historicky nízka nezamestnanosť, výrazný rast miezd, spotreby a doposiaľ priaznivé hodnoty inflácie.

Slovenská republika

Slovensko bude tento rok patriť k premiantom v nízkej inflácii ( tento rok asi 1,8%) aj v raste HDP   (+4,1 %). Nezamestnanosť je však oproti tomu najvyššia v celej V4 (6,8 %), aj keď sa postupne očakáva jej pokles. Hlavným ťahačom ekonomického rastu je silná domáca spotreba a rastie aj investičná aktivita. Poistný trh, na ktorom vlani dominovalo Povinné zmluvné poistenie (PZP) s viac ako 10% prírastkom poistného, prejde tento rok zásadnou zmenou. Neživotné poistenie podlieha od januára zavedeniu 8% poistnej dane, ktorá ovplyvní prírastok poistného. Vzhľadom k silnému odbytu vozidiel a rastúcemu realitnému trhu očakávajú experti počas roka 2019 celkové zvýšenie poistného o 3%, pričom rýchlejšie porastie neživotné poistné.

Česká republika (ČR)

U našich českých susedov bude tento rok tempo rastu HDP asi najpomalšie  z celej skupiny krajín V4 (asi 2,8%), súčasne sa však ČR môže pochváliť najnižšou mierou nezamestnanosti (2,3%), ktorá je najnižšia v celej strednej a východnej Európe a rovná sa prakticky plnej zamestnanosti. Znamená to však súčasne nezdravý tlak na mzdy, ktorý nie je doprevádzaný adekvátnym rastom produktivity. Inflácia oproti minulému roku mierne narastie (na 2,4%). Poistný trh bude aj naďalej v znamení poistenia vozidiel a to tak PZP a ešte viac havarijného poistenia . Nevyhnutná bude zrejme úprava poistných sadzieb smerom nahor, aby zodpovedala medziročnej škodovej inflácii spôsobenej najmä rastom priemerných miezd. Celé neživotné odvetvie posilní na úroveň cca 6%. Životný segment sa  ešte viac prikloní k rizikovým formám poistenia a narastie o 1 až 2%. Celkovo tak predpísané poistné v ČR tento rok posilní asi o 5%.

Poľsko

Najľudnatejšia krajina regiónu skrýva najväčší potenciál. Očakávaný prírastok HDP vo výške 3,8% znamená spomalenie tempa oproti roku 2018. Inflácia narastie asi o 0,5%  na 2,3%, zatiaľ čo nezamestnanosť zostane v porovnaní s rokom 2018 na stabilnej úrovni 3,9%. Ekonomické podmienky ale zostávajú naďalej priaznivé a hospodársky rast si udrží svoju silu vďaka silnému domácemu dopytu. Pomáhajú takisto stále nižšie náklady na prácu v prorovnaí s okolitými krajinami. Vlani ovládlo poľský poistný trh neživotné poistenie s plusom nad 7%, pomohlo mu najmä havarijné poistenie a poistenie majetku. Naopak, oslabenie tempa PZP nastoluje opäť problém tlaku trhu na ceny. Životné poistenie utrpelo ďalšie straty ústupom od jednorázových poistiek (-32%), zatiaľ čo bežné platené poistné stagnovalo. Očakáva sa, že podobný trend vydrží v rámci trhu aj tento rok. Cenová konkurencia v PZP stlačí prírastok neživotného pojistného na 3 až 4%. Ďaľší pokles sa predpokladá u jednorázových životných poistiek, čo ovplyvní celkový výsledok životného segmentu.

Maďarsko

Maďarské tempo rastu oslabuje, očakáva sa, že medziročne stratí celý percentuálny bod, ale stále si udrží solídny prírastok 3,7%. Ekonomika už, bohužiaľ, naráža na svoj strop kvôli nedostatku vhodných pracovných síl. Stále ju ale drží silná domáca spotreba. Inflácia osciluje okolo 3%, čo je cieľom centrálnej banky, tento rok sa však očákava, že o pár desatín porastie. Nezamestnanosť je rovnako stabilná na úrovni 3,7% a pokles sa očakáva až budúci rok. Od roku 2017 rastú v Maďarsku mzdy dvojciferným tempom. Tento rok je novo zavedená minimálna mzda 150 000 forintov pre nekvalifikovaných pracovníkov a 200 000 forintov pre kvalifikovaných pracovníkov. Po započítaní 6% znehodnotenia kurzu forintu voči euru vychádza minuloročný rast poistného v Maďarsku iba 0,6%. Predpísané životné poistné stratilo vlani viac než 1%, najmä kvôli negatívnemu trendu v investičných produktoch. Tento rok bude v znamení zmeny zdanenia PZP. Kritickým faktorom bude tiež zohľadnenie rastu cien náhradných dielov a nákladov práce. Celý nežitovný segment by mal podľa očakávania posilniť o 10%, zatiaľ čo životné poistné stratí ďalšie 3%.

Rakúsko

Rakúsko má problémy s ochladením tempa rastu ekonomiky. Prírastok HDP sa tento rok očakáva na úrovni 1,6%, čo znamená redukciu o celé percento v porovnaní s rokom 2018. Solídna zamestnanosť však aj naďalej podporuje hospodárstvo domácou spotrebou a investičnou náladou. Nezamestnanosť bola na sklonku minulého roka na úrovni tesne pod 5%, pričom tretinu nezamestnaných tvorili osoby vo veku 50+ a podobná zostane aj tento rok. Inflácia je zatiaľ o niečo vyššia než v eurozóne, k čomu prispievajú rastúce ceny energie, dopravy a služieb, počas roka by sa však mala o niečo znížiť. Poistný trh vzrastie tento rok pravdepodobne o 1,4%, pričom vyššie tempo vykáže poistenie majetku (+2,9%), zatiaľ čo mierne ochladenie rastu sa predpokladá pre poistenie áut (+2,7%). Naopak, s rýchlejším rastom sa počíta v prípade úrazového poistenia (+3,6%) a súkromného zdravotného poistenia (+4,0%). Negatívny vývoj sa očakáva v životnom poistení, kde jednorazové poistné oslabí najskôr o ďalších 6% a bežne platené poistné o 2%.

Značky: