Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

UNIQA dnes poslala prvé poistené plnenia na účty klientov, ktorým výbuch plynu v Prešove na Mukačevskej ulici poškodil byty.  Klienti UNIQA poisťovne nahlásili doteraz 17 udalostí, 4 poistené byty sa nachádzajú priamo v bytovke, kde k výbuchu došlo, zvyšné  škody sú hlásené z okolitých bytových domov. Ostatných klientov, ktorí zatiaľ škody nenahlásili, aktívne kontaktuje call centrum a následne škody zaregistruje. 

Menšie škody, ako sú napríklad opravy presklenia okien, likviduje poisťovňa bez obhliadky a týkajú sa bytov v domoch, ktoré susedia s bytovkou, kde došlo k výbuchu.

„Ide najmä o rozbité okná a poškodené okenné rámy, balkónové dvere a časti zariadenia bytu. Dnes odišli na účty klientov prvé poistné plnenia, aby mohli s opravami začať čím skôr. Škody sú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti majiteľov bytov,“ hovorí riaditeľka oddelenia likvidácie UNIQA Dagmar Lukovičová.

Dnes vyplatíme plnenie z poistenia domácnosti aj klientovi z bytovky, v ktorej došlo k výbuchu. Naši likvidátori sú so všetkými klientami v intenzívnom kontakte a v prípade väčších škôd im ponúkajú okamžitú zálohu na poistné plnenie,“ informuje D. Lukovičová z UNIQA. „Stále však evidujeme klientov z okolia bytovky, ktorí zatiaľ škody nenahlásili. Naše call centrum ich preto aktívne kontaktuje a následne škody zaregistruje, aby sme mali istotu, že poistné plnenie dostanú naozaj všetci poškodení a poistení,“ vysvetľuje D.Lukovičová.

Pripomíname, že v prípade, ak má klient v poistnej zmluve dojednané aj krytie náhradného ubytovania, poisťovňa preplatí takéto ubytovanie do limitu plnenia. Krytie je na dobu max. 6 mesiacov. Výška limitov závisí od toho, kedy bola poistná zmluva dojednaná – pohybuje sa na úrovni od 1 600 € do 2100  €.

V takýchto mimoriadnych situáciách vie klientom pomôcť aj asistenčná služba k poisteniu majetku (majú ju všetky zmluvy UNIQA od roku 2010). Klienti sa na ňu môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc 24 hodín denne. V rámci limitov plnenia pri riešení stavu núdze zabezpečí asistenčná služba okamžitú pomoc napríklad s presklením okien či opravami elektroinštalácie.

Značky: