Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Produkty UNIQA absolútne triumfovali v nezávislej súťaži produktov Zlatá minca 2023.

Tri prvenstvá si UNIQA odniesla za poistenie domova, životné poistenie a sporenie v II. dôchodkovom pilieri. Poistenie domova od UNIQA bolo dokonca ocenené aj ako Objav roka a EKO produkt roka. Strieborné a bronzové mince získala UNIQA za doplnkové dôchodkové sporenie, havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti zamestnanca. Dokazuje to, že produkty UNIQA sú odbornou porotou hodnotené ako najkvalitnejšie na slovenskom trhu.

Porota zložená z takmer dvesto odborníkov vo finančnej oblasti rozhodla, že najlepšie produkty na slovenskom trhu ponúka UNIQA v poistení majetku v novom produkte Domov&bezpečie, v produkte životného poistenia Active Life a tretiu zlatú medailu získala UNIQA za doplnkové starobné sporenie v II. pilieri.

Nový produkt Domov&bezpečie bol dokonca ocenený trikrát – okrem Zlatej mince za najlepší produkt na trhu dostal ocenenie ako Objav roka za garanciu vyriešenia škodovej udalostí do 2 pracovných dní pri nahlásení a dodaní požadovaných podkladov elektronicky. Takisto sa stal EKO produktom 2023, ktorý v rámci asistencie ponúka odvoz a opravu bicykla pri nehode alebo poruche.

Striebornú priečku obsadila UNIQA za doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri a dve bronzové Zlaté mince získala UNIQA za havarijné poisteniepoistenie zodpovednosti zamestnanca.

„Triumf v oceneniach produktovej kvality Zlatá minca opätovne potvrdil našu povesť atraktívneho a kvalitného poisťovateľa a veľmi nás teší, že naše kľúčové produkty boli odborníkmi ocenené ako najlepšie na trhu. Špeciálne nás teší zlatá medaila pre našu vlajkovú loď – nové poistenie domova, ktoré okrem kvalitného poistného krytia ponúka nadštandardné asistenčné služby a možnosť super rýchlej likvidácie poistnej udalosti. To, že ide o jedinečný produkt na trhu dokazuje aj jeho ocenenie ako Objav roka a EKO produkt roka za unikátne proklientské služby. Práve v oblasti služieb zákazníkom sa totiž chceme stať lídrom na trhu,“ komentoval výsledky ocenenia generálny riaditeľ UNIQA Rastislav Havran.

Okrem už tradične oceňovaného poistenia majetku a životného poistenia získala UNIQA tento rok prvenstvo za doplnkové starobné sporenie v II. pilieri.

„Sme radi, že odborná porota ocenila sporenie v II. pilieru UNIQA ako najlepšie, čo  dokazuje, že peniaze sporiteľov sú v tých najlepších rukách. Teší nás, že v oblasti dôchodkového sporenia stále ponúkame kvalitné služby a opätovné zlaté ocenenie od takmer dvoch stovák odborníkov to len potvrdilo,“ povedal predseda predstavenstva UNIQA d.s.s., a.s.  a člen predstavenstva UNIQA Peter Socha.

O víťazoch súťaže rozhodovala 189 členná porota, ktorá je najkomplexnejšou odbornou porotou, aká kedy na Slovensku finančné produkty hodnotila. V nezávislom finančnom expertnom tíme sú zastúpené takmer všetky relevantné organizácie na trhu – zástupcovia sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. 

Zoznam ocenení Zlatá minca pre UNIQA:

1. miesto ■ Poistenie majetku Domov&bezpečie

1. miesto ■ Životné poistenie Active Life

1. miesto ■ Doplnkové starobné sporenie DSS (II.pilier)

Objav roka: ■ Poistenie majetku Domov&bezpečie

EKO produkt 2023: ■ Poistenie majetku Domov&bezpečie

2. miesto ■ Doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier)

3. miesto ■ Havarijné poistenie Auto&Pohoda

3. miesto ■ Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Značky: