Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Universal Robots, globálny dodávateľ kolaboratívnych robotov, uviedla, že ASSA ABLOY, globálny výrobca dverných systémov, nasadil 10 robotov Universal Robots vo svojom výrobnom závode v Rumunsku. Vďaka kolaboratívnym robotom dokázala spoločnosť ASSA ABLOY Romania udržať konzistentne vysokú kvalitu vyrábaných komponentov, ktorá je jedným z hlavných požiadaviek automatizačnej stratégie spoločnosti.

Zaistenie vysokej kvality produktov a zároveň zefektívnenie výrobných nákladov je kľúčom k udržaniu vysokej konkurencieschopnosti ASSA ABLOY na globálnom trhu. Jedným z hlavným spôsobov, ako to dosiahnuť, je automatizácia rutinných činností pomocou technológie Universal Robots. Kolaboratívne roboty UR uľahčili činnosť desiatim pracovníkov. Takto sa zbavili opakovanej, namáhavej a miestami nebezpečnej práce. Teraz vo firme vykonávajú zaujímavejšie a potrebnejšie činnosti.

Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje štyri coboty UR3 a šesť cobotov UR5 vybavených uchopovačmi Robotiq a interne vytvorenými koncovými nástrojmi. Vlastné nasadenie kolaboratívnych robotov trvalo niekoľko týždňov. V ASSA ABLOY Romania  nasadili roboty na najrôznejšie prevádzky, vrátane zvárania, nitovania, skrutkovania, brúsenia a pod. Tieto väčšinou obslužné aplikácie spočívajú v naložení surového materiálu do stroja, ktorý ho spracuje, a v následnom vyložení obrobeného polotovaru, ktorý sa potom prepravuje na iné pracovisko na ďalšie spracovanie.

„Vzhľadom k súčasnému nedostatku pracovnej sily, náraste dopytu po vyrovnanej kvalite a po individualizovaných produktoch vidíme v automatizácii výrobných procesov veľkú príležitosť,“ povedal Iustin Simion, Automation Manager v ASSA ABLOY Romania. „Kolaboratívne roboty UR nám poskytujú flexibilitu, ktorú potrebujeme na uspokojenie kľúčových požiadaviek našich zákazníkov – rýchlosť, konzistentná kvalita a efektívna cena.“

Ako vedúci výrobca dverných systémov na globálnom trhu ponúka ASSA ABLOY širšie portfólio dverných systémov než iný konkurent. To znamená existenciu náročnejších požiadaviek na variabilitu a konfigurovateľnosť produktov, a z toho vyplývajúcu potrebu automatizácie. Preto spoločnosť stanovila komplexný plán automatizácie výroby na obdobie rokov 2016 – 2018 a začala hľadať vhodné automatizačné technológie vrátane robotov, AGV vozidiel,  triediacich systémov a ďalších technológií.

O ASSA ABLOY

ASSA ABLOY je globálny dodávateľ dverných systémov v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Číne a v Oceánii. Z regionálnej spoločnosti sa stala nadnárodná korporácia so 47 500 zamestnancami a ročným obratom 76 miliárd švédskych korún. ASSA ABLOY dodáva kompletné portfólio produktov, riešení a služieb pre organizácie, podniky a spotrebiteľov, vrátane mechanického a elektromechanického zamykania, riadenia prístupu, identifikačných technológií, vstupnej automatiky, bezpečnostných systémov, hotelového zabezpečenia a mobilného prístupu. Výrobné zariadenie v Rumunsku zamestnáva takmer 500 pracovníkov.

Značky: