Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nástroj poskytuje asistenciu pri výbere koncových nástrojov, programovania a nastavenia rozhrania pre najvyužívanejšie kolaboratívne aplikácie

Universal Robots, vedúci globálny dodávateľ kolaboratívnych robotov, predstavil nástroj Application Builder, ktorý uľahčuje konfiguráciu a nasadenie robotického pracoviska a zároveň rozširuje schopnosti a flexibilitu kolaboratívnych robotov. Application Builder prevedie zákazníka celým procesom tvorby úspešnej aplikácie na roboty Universal Robots, ktorá je prispôsobená požadovanému výkonu a nákladom.

On-linový konfiguračný nástroj, ktorý ešte viac približuje automatizačné zručnosti bežným pracovníkom, vedie užívateľa krok za krokom všetkými požiadavkami nevyhnutnými na výber správneho robota a správneho koncového nástroja. Zákazník má tak možnosť pochopiť všetky pre a proti konkrétnych konfiguračných možností a získať potrebné znalosti na finalizáciu kompletného riešenia.

„Neustále sa snažíme inovovať naše technológie a sprístupňovať ich stále širšiemu spektru užívateľov,“ povedal Stefan Stubgaard, vedúci globálneho kompetenčného centra v Universal Robots. „Application Builder dáva komukoľvek do rúk nástroje a zručnosti, ktoré potrebuje na rýchlu a úspešnú konfiguráciu a nasadenie robotickej aplikácie s istotou, že splní jeho konkrétne požiadavky.“

V rámci nástroja sú aktuálne dostupné tri najvyužívanejšie kolaboratívne aplikácie, vrátane obsluhy strojov, montáže, balenia a paletovania. Application Builder poskytuje kompletnú konfiguračnú šablónu na vytvorenie konkrétnej aplikácie. Zákazníkov sprevádza prostredníctvom konfiguračných otázok, ktoré pomáhajú definovať najvhodnejší koncový nástroj z pohľadu požiadaviek na výkon a na celkové náklady, zobrazuje spôsob integrácie ďalších zariadení s rozhraním robotického ramena a oboznamuje užívateľa s tým, ako naprogramovať robot na špecifické požiadavky, ako napríklad nastavenie torzného momentu pre aplikáciu skrutkovanie alebo usporiadanie pre skladanie paliet. Postupne budú do nástroja pridávané aj ďalšie aplikácie.

Značky: