Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA pokračovala v roku 2021 v podpore svojich zákazníkov počas pandémie rozširovaním TV ponuky, sprístupňovaním ultrarýchleho 1 gigabitového internetu v ďalších mestách, ako aj rozširovaním svojej širokopásmovej giga-ready siete v nových lokalitách.

Pokračujúce investície do skvalitňovania zákazníckych služieb a rozširovania siete priniesli na konci 4. štvrťroku 2021 viac hodnoty pre zákazníkov a rast predaja s celkovým dosiahnutým počtom 406 000 služieb (RGU’s), čo je o 2 200 viac než na konci rovnakého obdobia v roku 2020.

Kľúčové ukazovatele za rok 2021

V období pokračujúcej pandémie sa opäť potvrdilo, že internetové pripojenie patrí medzi kľúčovú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje pokračovanie pracovného a vzdelávacieho procesu, ako aj spoločenského či kultúrneho života. Spoločnosť UPC v roku 2021 upevnila svoje vedúce postavenie v oblasti konektivity a pokračovala v pravidelnom zvyšovaní rýchlosti internetových služieb, ktorých počet na konci 4. štvrťroku roku 2021 dosiahol 146 800, čo je o 2 800 viac než v rovnakom období pred rokom.

  • Aby mohli zákazníci UPC využívať svoje internetové pripojenie naplno, spoločnosť UPC pokračovala v sprístupňovaní internetu s rýchlosťou 1 Gigabit za sekundu v ďalších mestách a lokalitách. Gigabitový internet od UPC sa tak stal na konci roku 2021 dostupný už pre 435 000 tisíc domácností v 20 lokalitách na Slovensku.
  • Spoločnosť UPC pokračovala tiež v prinášaní najlepších zážitkov z TV zábavy prostredníctvom svojich digitálnych služieb (digitálna káblová TV a Internetová Horizon TV). Okrem pridania ďalších HD staníc do TV ponuky, ktorá obsahuje už viac než 100 HD staníc, spoločnosť v UPC roku 2021 rozšírila TV ponuku o celkovo 21 nových TV staníc. Išlo napr. o stanice JOJ Šport, RTVS Šport, Folklorika TV, Chuck TV, stanice Maďarského Extra balíčka, Ruského balíčka či tri nové stanice pre dospelých.

Ďalšie rozširovanie giga-ready siete

  • Pokračujúce investície do rozširovania siete podporili na konci decembra 2021 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na širokopásmovú sieť UPC na Slovensku, na celkovo 632 900 domácností, čo je 8 600 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2010.

Značky: