Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť UPC rozširuje TV ponuku o hudobnú stanicu Folklorika HD, e-športový Chuck TV HD a TV Romanu

Spoločnosť UPC, vedúci káblový operátor na Slovensku, rozšírila dnes ponuku TV staníc o tri nové slovenské stanice. Ide o hudobnú stanicu Folklorika, ďalej e-športovú stanicu Chuck TV a stanicu venovanú kultúre a životu Rómov – TV Romana. Všetky tri stanice sú oddnes súčasťou TV ponuky od základného balíčka Klasik, pričom Folklorika a Chuck TV sú v HD kvalite a zákazníci ich nájdu aj v ponuke Internetovej televízie Horizon TV a mobilnej televízie Horizon GO. Zákazníci spoločnosti UPC po tomto rozšírení nájdu v televíznej ponuke už viac než 180 staníc, z toho až 102 v HD kvalite.

„Zaradením nových staníc posilňujeme jednak našu ponuku HD programov, a zároveň rozširujeme žánrovú  rôznorodosť televízneho výberu pre našich zákazníkov. Vychádzame tým v ústrety požiadavkám zákazníkov, ktorí si v našej ponuke môžu vybrať pestrú paletu programov a sledovať ich nielen na TV obrazovkách, ale aj na všetkých pripojených zariadeniach“ uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

FOLKLORIKA: Je slovenskou hudobnou stanicou ponúkajúcou 24 hodinové vysielanie, v ktorom dominuje folklór, teda hudba a tanec. Nechýbajú však ani relácie o ľudových tradíciách, remeslách, pranostikách a prísloviach, ľudovej architektúre či tradičných jedlách. Vysielanie Folklorika HD je súčasťou TV ponuky od balíčka Klasik v digitálnej káblovej, mobilnej aj internetovej televízie od UPC.

CHUCK TV: Je stanica zameraná na e-športy, prinášajúca zaujímavý obsah z rôznych slovenských a českých, ale aj medzinárodných e-športových podujatí a turnajov. Diváci sa môžu tešiť tiež na prezentácie a testy nových hier poprednými hráčmi, šampionáty či súťaže z e-športových líg, ako sú FIFA Pro League SK, Sazka eLeague, World Super League, ESL Pro League a mnoho ďalších. Zákazníci nájdu Chuck TV v ponuke od balíčka Klasik, ako aj v ponuke Internetovej televízie Horizon TV a mobilnej televízie Horizon GO.

TV ROMANA: Zaradením tejto stanice spoločnosť UPC pokračuje vo svojom úsilí podporovať kultúrnu rozmanitosť a inklúziu menšín. TV Romana približuje kultúru a život rómskej menšiny na Slovensku. Ponúka množstvo relácií z oblasti rómskej kultúry a vytvára priestor na propagáciu jednotlivých aktivít a projektov. TV Romana nájdu diváci od ponuky balíčka Klasik.

Značky: