Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S cieľom prispieť k zvýšeniu informovanosti o aktuálnych udalostiach na Ukrajine sú obidve stanice zaradené v základnom TV balíčku v ponuke digitálnej káblovej televízie „Klasik.“ Stanicu UA TV nájdu zákazníci na kanálovej pozícii

Spoločnosť UPC ako prejav solidarity s obyvateľmi Ukrajiny dnes ráno rozšírila ponuku TV staníc o dve ukrajinské TV stanice – UA TV a Ukraina 24. S cieľom prispieť k zvýšeniu informovanosti o aktuálnych udalostiach na Ukrajine sú obidve stanice zaradené v základnom TV balíčku v ponuke digitálnej káblovej televízie „Klasik.“

Stanicu UA TV nájdu zákazníci na kanálovej pozícii 364 (frekvencia 402 MHz) a stanicu Ukraina 24 HD na kanálovej pozícii 365 (frekvencia 402 MHz). V ponuke mobilnej aplikácie Horizon GO a budú obidve stanice pridané v nadchádzajúcich dňoch.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.