Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skvalitnenie života ľudí s cukrovkou pomocou moderného meracieho zariadenia či monitoring environmentálnych podmienok, ako je napríklad znečistený vzduch.

To sú dva zo šiestich projektov, ktoré Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podporí v rámci výziev zameraných na inovácie. Šesť slovenských firiem zdokonalí svoje inovatívne riešenia v izraelskom Tel Avive v rámci akcelerátora SIT4F a jeho tréningového programu Innovation Leaders Open Gate.

ÚPVII zverejnil 24. januára tri výzvy v oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií. Uspelo v nich šesť slovenských firiem so svojimi projektami. Tie budú práve vďaka ÚPVII a hybridnému financovaniu rozvíjať svoje produkty v izraelskom akcelerátore, kde im technologickí experti pomôžu pripraviť biznis plán i marketingovú stratégiu, no najmä posúdia inovatívnosť ich riešení. „Verím, že ich riešenia a produkty sa v Izraeli osvedčia a následne sa budú vedieť uplatniť aj na zahraničných trhoch. Je potrebné, aby sme sa aj takýmto spôsobom zviditeľnili za hranicami Slovenska, pretože riešenia našich malých firiem majú často obrovský potenciál,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Zástupcovia firiem odcestujú do Izraela 5. mája, program bude trvať 8 týždňov. Akcelerátor SIT4F im pomôže naštartovať ich podnikanie, rozvinúť nápad, resp. produkt, ako aj získať množstvo užitočných kontaktov. Poznatky, ktoré získajú, im tiež pomôžu zvýšiť šance na prežitie na globálnom trhu. Každá jedna z firiem bude podporená sumou 110 000 eur, z čoho je 90 000 eur určených na režijné náklady, 20 000 eur na pobyt v akcelerátore. Celý program vyvrcholí tzv. Demo dňom, keď sa budú spoločnosti pred zástupcami izraelských fondov uchádzať o ich finančné zdroje.

Vo výzvach uspeli v oblasti priemyslu 4.0 tri firmy – BEBE Transport s.r.o., VAE VICTIS s.r.o.

a Comblax s.r.o. V oblasti kybernetickej bezpečnosti to je firma SC CLIENT s.r.o. a v oblasti biotechnológií spoločnosti Mobiotec s.r.o. a Biomedical Engineering s.r.o.

Spoločnosť BEBE Transport s.r.o. ponúka riešenie Enviro Monitoring System, ktorým zmonitoruje environmentálne podmienky na konkrétnom pracovnom mieste. Môže ísť napríklad o znečistený vzduch, v budúcnosti môže byť platforma rozšírená napríklad o senzor otvárania dverí či senzor cigaretového dymu. Hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia. Produkt môžu využiť mestá, obce či podniky.

Firma VAE VICTIS s.r.o. pocestuje do Tel Avivu s produktom, ktorým chce vyriešiť problém s parkovacími miestami. Ide o komplexné technologické riešenie, ktoré prostredníctvom existujúcich mobilných aplikácií, serverových riešení, senzorov a dát umožní vodičom zaparkovať na voľnom parkovacom mieste kdekoľvek a o nič sa nestarať. Platba za parkovanie bude stiahnutá automaticky z účtu šoféra na základe dát zo senzoru, musí sa iba zaregistrovať do systému eParkio. Poslednou firmou v oblasti priemyslu 4.0, ktorá uspela vo výzve, je Comblax s.r.o. Spoločnosť chce vytvoriť prototyp, resp. strojovú súčiastku, ktorá sa využíva v osobným autách s predným pohonom. Má dlhšiu životnosť, nižšie výrobné náklady, ako aj nižšiu energetickú náročnosť.

V oblasti biotechnológií uspeli dve spoločnosti. Firma Mobiotec s.r.o. ponúka produkt, ktorý v prvom kroku pomôže ľuďom s cukrovkou. Ide o moderné meracie zariadenie spektrometer, ktoré jednak umožní ľuďom merať si hladinu cukru v krvi, v druhej fáze chce firma zariadením merať napríklad aj kvalitu potravín, nutričných hodnôt či kvalitu vody. Ide o mobilné zariadenie veľkosti zapaľovača, ktoré môže mať človek vždy pri sebe. Cieľom projektu spoločnosti Biomedical Engineering s.r.o., ktorá je ďalšou úspešnou firmou, je prostredníctvom výskumu pripraviť a testovať nové materiály pre náhradu tvrdých tkanív v ľudskom tele a pripraviť ich pre výrobu „na mieru“ pomocou aditívnych technológií.

Poslednou firmou, ktorej zástupcovia pocestujú do Izraela, je SC CLIENT s.r.o., tá uspela vo výzve v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom jej projektu je zvýšiť kybernetickú bezpečnosť serverov a to tým, že sa presunú všetky dáta do jedného dátového centra. Organizácia či užívateľ bude mať na monitore nainštalovanú zobrazovaciu jednotku „Cloud Client“, ktorá zabezpečí, že výkon bude poskytnutý zo servera uloženom v dátovom centre. Pre organizáciu to bude znamenať, že ušetrí energiu a prevádzkové náklady na nákup počítačov. Spolu s tým sa zvýši aj bezpečnosť. Riešenie je ideálne pre veľké organizácie, ako sú školy či nemocnice.

ÚPVII výzvami nadviazal na predchádzajúci úspech s americkým akcelerátorom Smart City Works, ktorý pomohol presadiť sa na medzinárodnom trhu dvom slovenským firmám. Úspešné príklady s hybridným financovaním a s podporou malých podnikov tak už na Slovensku máme. Spolupráca s Centrom pre inovačné technológie v americkej Virgínii pomohla napríklad firme Damalis, ktorá je so svojim produktom Cviker mimoriadne úspešná na americkom trhu. Slovenský start-up ponúka vizualizácie infraštruktúrnych projektov pomocou technológie rozšírenej reality, pričom dnes svoj produkt dodáva pre jeden z najväčších developerských projektov v USA – pre firmu Amazon.

Firmy motivuje zúčastniť sa na akceleračnom programe viacero vecí. Jednak môžu zvýšiť povedomie o svojich produktoch, no tiež získať tipy, ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí, ale aj uzavrieť dôležité partnerstvá či preniknúť a etablovať sa na zahraničných trhoch.

„Je nesmierne dôležité v takýchto riešeniach a opatreniach z našej strany pokračovať, pretože máme na Slovensku mimoriadne šikovných ľudí s výnimočnými nápadmi. Bez nášho jemného postrčenia môžu ale zostať ich kvalitné a inovatívne nápady len „v šuflíku“, čo by bola veľká škoda,“ doplnil vicepremiér Richard Raši na záver.

Značky: