Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spolupráca Metodicko-pedagogického centra s občianskym združením eSlovensko v oblasti edukácie bezpečného internetu sa úspešne rozvíja.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa eSlovensko v spolupráci s MPC rozhodlo darovať učiteľom publikáciu Ovce.sk 02, ktorá bola spracovaná v rámci projektu EÚ Zodpovedne.sk., v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spolu s DVD a pexesom ju dostalo každé pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, Komárne, Nitre, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Źiline, Košiciach, Prešove. eSlovensko tak bezplatne poskytlo celkom 2 250 kusov kníh.

Ovce.sk 02 nadväzuje na úspešný animovaný rozprávkový seriál OVCE.sk a na knihu OVCE.sk 01. Projekt získal počas svojho viacročného fungovania viacero prestížnych domácich aj medzinárodných ocenení (viac informácií na www.zodpovedne.skwww.ovce.sk). Autorom knihy je Miro Drobný, scenárista seriálu OVCE.sk, ktorý je aj spoluautorom knihy Deti v sieti a projektov Nehejtuj.sk, Kyberšikanovanie.sk, ako aj ďalších úspešných projektov.

Cieľom knihy je priniesť nielen zábavu, ale aj poučenie zamerané na ochranu detí pred nástrahami internetu, mobilov, zneužitím osobných údajov, fotografií a videí na sociálnych sieťach.

Prečo sa téme bezpečného používania moderných komunikačných prostriedkov treba venovať, vysvetľuje autor knihy: „Nová generácia detí už od útleho veku používa tablety a mobilné telefóny spočiatku na hru, neskôr na komunikáciu na sociálnych sieťach a vo veku 14 rokov začína uvažovať nad tým, ako sa dá na internete zarobiť. Rodičia a pedagógovia pochopili, že chrániť a vzdelávať deti aj v tejto oblasti musia už od predškolského veku. Distribuovanie knihy učiteľom považujeme za účinný spôsob, ako sa jej obsah dostane aj k žiakom.“

Darina Výbohová, riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC, publikáciu ocenila a dodala:„Dobrých didaktických pomôcok nikdy nie je dosť. V jednom z posledných výskumov, ktoré MPC realizovalo v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, 75 % respondentov zo 4 613 opýtaných uviedlo potrebu pokračovať vo vzdelávaní v oblasti mediálnej výchovy.“

„Publikácia Ovce sk. 02 môže slúžiť ako dobrá edukačná pomôcka, ktorá pripraví žiakov I. stupňa základných škôl na to, ako múdro žiť s internetom,“ zdôraznila PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na mediálnu gramotnosť. Podľa nej je dobré, že v digitálnej dobe vznikajú detské knihy, ktorých obsahom sú internetové ohrozenia detí.

Značky: