Výskumné centrum používateľského zážitku UX@FIIT otvorila Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU).  Centrum v hodnote 420 tisíc euro bude slúžiť na výskum v oblasti použiteľnosti softvérových, mobilných či multimediálnych aplikácií, ako aj pri sledovaní TV. Dodávateľom riešenia a jeho vybudovanie realizovala spoločnosť Softec.

UX@FIIT  umožní monitorovať používateľský zážitok (User eXperience, UX) nielen z pohľadu efektívnosti používania skúmaných aplikácií, ale dokáže zaznamenať také dáta, aby špecialisti mohli odhadnúť aj celkový dojem a zážitok z používania. Úspech každej interaktívnej aplikácie tvorí používateľský zážitok s ňou spojený. Teda spôsob, ako používateľ s aplikáciou komunikuje a ako sa pri tom cíti.

“Informácia, či zákazník aplikáciu použil, už nestačí. V našom laboratóriu vieme zistiť, aký mal dojem a zážitok z jej použitia a podľa toho sa dá navrhnúť úprava a dosiahnuť zlepšenie,“ uviedla profesorka Mária Bieliková, FIIT STU.

Výskumné centrum otvoril predseda NR SR a digitálny líder SR Peter Pellegrini. „V deň, keď Európska komisia ohlasuje stratégiu jednotného digitálneho trhu, som rád, že Slovensko má toto unikátne vedecké pracovisko, ktoré budú využívať najmä mladí ľudia. Tí sú ako spotrebitelia často najpripravenejší využívať technologické novinky a mnohí z nich považujú vedu za nudnú. A práve toto pracovisko má obrovský potenciál pritiahnuť mladých vedcov a ukázať im opak,“ uviedol P. Pellegrini.

Vizualizácia pohľadu návštevníka webovej stránky FIIT STU. Zobrazená je teplotná mapa (angl. heatmap), intenzita farebného vyjadrenia zobrazuje fixácie pohľadov návštevníkov stránky

Vizualizácia pohľadu návštevníka webovej stránky FIIT STU. Zobrazená je teplotná mapa (angl. heatmap), intenzita farebného vyjadrenia zobrazuje fixácie pohľadov návštevníkov stránky

Vizualizácia pohľadu návštevníka webovej stránky FIIT STU. Zobrazená je postupnosť fixácií oka, tzv. gazeplot, veľkosť kruhu vyjadruje dĺžku (čas) fixácie

Vizualizácia pohľadu návštevníka webovej stránky FIIT STU. Zobrazená je postupnosť fixácií oka, tzv. gazeplot, veľkosť kruhu vyjadruje dĺžku (čas) fixácie

UX@FIIT vznikol za podpory MŠVVaŠ SR v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava, a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výskumné centrum zahŕňa dve pracoviská, ktoré sú vybavené senzormi sledovania pohľadu (eyetracking), hĺbkovými kamerami pre záznam emócií a viacerými senzormi ako EEG pre monitorovanie synaptických potenciálov nervových buniek mozgu, EKG, vodivosť kože, teplota a ďalšími fyziologickými senzormi.

Základ tvorí špičková technológia sledovania pohľadu používateľa od svetového lídra v tejto oblasti, švédskej spoločnosti Tobii. Najvýkonnejšie zariadenie vo výskumnom centre, Tobii TX300, zaznamenáva pohľad očí až 300-krát za sekundu a umožňuje sledovať pohľad  s presnosťou na úrovni čítania jednotlivých písmen na obrazovke.

Záznam emocionálneho zážitku zabezpečujú špeciálne hĺbkové kamery, ktoré v reálnom čase rozpoznávajú črty tváre a identifikujú sedem základných emócií (radosť, smútok, prekvapenie, strach, hnev, znechutenie a pohŕdanie).

UXStaryNovy

Profesorka Mária Bieliková z FIIT STU vysvetľuje, ako je možné upraviť štránku, aby sa dosiahla vyššia konverzia

Svetový unikát nového centra je laboratórium pre výskum používateľského zážitku v skupinách, vybavené dvadsiatimi výkonnými zariadeniami Tobii X2-60 a hĺbkovými kamerami. Umožňujú výskum používateľského zážitku naraz až s dvadsiatimi používateľmi. Výrazne sa tým skracuje čas potrebný na zber dát pre overenie výskumu, ktorý v iných laboratóriách prebieha s používateľmi po jednom. Dôležité je, že toto pracovisko umožňuje vykonávať používateľské štúdie viacerých účastníkov za rovnakých podmienok. S týmito technológiami pri 20 účastníkoch možno dosiahnuť významné výsledky v odhaľovaní problematických miest používania aplikácií, či overovania vybraných vlastností používateľských rozhraní zaujímavých napr. pri inovácii rozhrania zavádzaním nových prvkov.

Týmto sa nové výskumné centrum na FIIT STU zaraďuje nielen medzi najlepšie vybavené laboratória v stredoeurópskom regióne, ale aj medzi najpokrokovejšie pracoviská vo svete.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.