Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj napriek náročnosti štúdia FIIT STU aj tento rok ukázal, že je jednou z najžiadanejších  fakúlt pre pokračovanie štúdia na vysokých školách a univerzitách medzi stredoškolákmi. Svedčí o tom opäť veľký záujem maturantov, ktorý niekoľkonásobne prekračuje kapacitné možnosti prijatia nových študentov na FIIT STU. Časť študentov je už podmienečne prijatá po splnení podmienok prijatia a v apríli sa zúčastnia stovky šikovných študentov 2. termínu prijímacej skúšky.

FIIT STU je jediná informatická fakulta v rámci Slovenskej republiky, ktorá má akreditované všetky tri stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky a doktorandský. V súčasnosti na našej fakulte študuje 1050 študentov z toho je približne 17% dievčat. Za 20 rokov svojho pôsobenia FIIT STU vo všetkých troch stupňoch jej vzdelávania, úspešne ukončilo štúdium viac ako 5500 absolventov. Mnohí z nich sú dnes uznávaní IT špecialisti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. FIIT má všetky tri stupne štúdia  akreditované spoločnosťou Institution od Engineering and Technology (IET). Rovnakú akreditáciu má Oxford či Cambridge. Študenti FIIT STU získavajú svoje vedomosti v jednej z najmodernejších budov v slovenskom univerzitnom školstve s moderným technologickým vybavením pre výučbu a výskum. Zároveň majú k dispozícii inšpiratívny priestor FIIT WorkZone, kde môžu spolu oddychovať, pracovať na svojich projektoch, zúčastňovať sa prednášok a workshopov, alebo nahrávať vlastné podcasty.

„Naša fakulta si vytýčila za cieľ ponúkať náročné a špičkové štúdium pre našich študentov, ktoré dáva široké možnosti uplatnenia mladých ľudí po absolvovaní štúdia. Prepájaním praxe, vedeckej a výskumnej činnosti patríme medzi najlepšie IT fakulty v priestore Slovenska a Českej republiky. Našou dlhodobou stratégiou, na ktorej intenzívne pracujeme, je ponúkať štúdium na takej úrovni, aby mladí ľudia nemali dôvody odchádzať za najkvalitnejším univerzitným vzdelaním do zahraničia. Som veľmi rád, že sme na tejto ceste úspešní stúpajúcou kvalitu štúdia na FIIT STU a zároveň neutíchajúcim veľkým záujmom stredoškolákov o štúdium u nás, uviedol prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

Ako doplnil Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prodekan FIIT STU pre štúdium a starostlivosť o študentov: Aj tento rok sme dostali takmer 1000 prihlášok záujemcov o bakalárske štúdium na FIIT STU, čo približne trojnásobný počet záujemcov, ktorých môžeme prijať. Teší nás veľký záujem o štúdium na FIIT STU medzi absolventmi stredných škôl.“

FIIT STU naštartovala spoluprácu aj so špičkovou inštitúcou: MIT USA. Podarilo sa nám získať prestížny grant od Massachusetts Institute of Technology pre výskum umelej inteligencie v medicínskej diagnostike. Za týmto úspechom stoja vedkyňa doc. Gabriela Czanner, PhD., spolu s Dr. Silvestrom Czannerom. Tento projekt má názov: Umelá Inteligencia pre detekciu ochorení mozgu a očí: Dovoľme jej, aby kľudne vyjadrila svoju istotu či neistotu.  (Uncertainty-Aware Artificial Intelligence for Detection of Brain and Eye Diseases.

Značky: