Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity sa podieľala na projekte Education Content Engineering Hub, ktorého cieľom je kultivovať a komunikovať predmety s otvoreným obsahom pre mladých ľudí. Vzdelávanie z dôveryhodných a overených zdrojov je výzva súčasnej modernej doby v pretlaku informácií, ktorým mladých ľudia čelia. Projekt bol podporený z Nórskych Grantov, v rámci programu Obchod a inovácie a zo štátneho rozpočtu SR, jeho vyvrcholením bola záverečná konferencia 18.4.2024 na pôde FIIT STU.

Projek ECEHub – Centrum predmetov s otvoreným obsahom (“Education Content Engineering Hub” www.eceh.fiit.stuba.sk ) prebiehal od septembra 2022 a vyvrcholil 18. apríla 2024 záverečnou konferenciou na FIIT STU v Bratislave, kde sa prezentovalo zhrnutie projektu s predstavením platformy ECEH. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia partnerov projektu: NTNU: Norwegian University of Science and Technology, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova, Aj Ty v IT o.z. a   Výskumná agentúra. Teší nás, že ECEH sa stal úspešným projektom dlhodobej práce s pozitívnymi vyhliadkami do budúcnosti s možnosťami ďalšieho rozvoja vzdelávania mladých ľudí. Projekt spojil dve významné univerzity zo Slovenska a Nórska, s excelujúcou strednou školou a občianskym združením, za účelom vytvorenia platformy, ktorá zjednoduší proces výučby  a kultivácie vzdelávacieho obsahu predmetov ako sú napríklad Matematika a programovanie v jazyku Python. Vykonateľné modely na báze predmetov s otvoreným obsahom kultivované kolektívnou inteligenciou predstavujú budúcnosť, ktorá bude prínosom pre všetkých zúčastnených a vie účinne pomôcť vzdelávaciemu procesu jeho zefektívnením pre vyučujúcich, študentov, aj zamestnávateľov z dôveryhodných a overených zdrojov informácií.

“Kvalita vzdelávania a prípravy absolventov stredných škôl je kľúčom k budúcnosti našej spoločnosti. Súčasný trend klesajúcej úrovne je jasným signálom potreby zmeny. Naším cieľom je prekonať tento problém a investovať do budúcnosti prostredníctvom inovatívneho prístupu. Naša vízia zahŕňa zavedenie otvorených vzdelávacích zdrojov, ktoré budú študentom poskytovať kľúčové vedomosti a zručnosti potrebné pre úspech vo vysoko konkurenčnom svete,“ uviedol vedúci výskumnej platformy ECEH doc. RNDr. Ján Lang, PhD. z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, FIIT STU.

„Pretlak informácií a ich následné triedenie sú veľkou výzvou našej doby. ECEHub platforma predstavuje našu snahu pomáhať študentom vedieť nájsť odpovede na dôležité otázky z dôveryhodných a overených zdrojov. Zefektívniť tak zaužívaný spôsob učenia sa,“ dopĺňa manažérka projektu, Mgr. Viera Bordoy, MSc.

„Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

Projekt „Centrum predmetov s otvoreným obsahom“ získal grant z Nórska v sume 200 000€.  Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podporiť komunikáciu medzi všetkými zainteresovanými stranami s cieľom kultivovať vzdelávací obsah predmetov s otvoreným obsahom ako sú napríklad matematika a programovanie v jazyku Python.

Značky: