Myšlienka celého projektu UXTweak vznikla na FIIT na Slovenskej technickej univerzite. Hlavou celého projektu, čo sa týka vývoja a technického zastrešenia je Eduard Kuric. Ten učí na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií STU a tu sú umiestnené aj UX laboratóriá. V nich sa realizujú štúdie a tu aj padlo rozhodnutie, že zážitok z testovania v UX laboratóriu sa prenesie do on-line sveta. My sme sa v historickom centre Bratislavy rozprávali s pánom Imrichom Petrom.

Vývojový tím UXTweak

Vývojový tím UXTweak

Z návštevníkov sa stávajú testovači

Projekt UXTweak sa intenzívne vyvíja už rok, samotná myšlienka je však živá asi dva roky. Z hľadiska živého webu je toto riešenie verejne dostupné asi 2 mesiace. Aktuálne sa pomocou neho realizujú rôzne používateľské testovanie webových stránok. Hlavným zámerom štúdie je nahrať správanie používateľov pri plnení zadaných úloh na webe.

Dáta z UXTweak

Dáta z UXTweak

Výhodou tohto riešenia je to, že toto testovanie sa dá dať do konkrétneho kontextu. Ide o špeciálne štúdie, ktoré obsahujú zadania pre návštevníkov webovej stránky a zadávateľ následne môže sledovať, ako sa správajú návštevníci stránky v kontexte danej úlohy.

Ideálne pre e-shopy

Z pohľadu respondenta ide najčastejšie o e-shop. Pozvánka pre respondenta prichádza cez widget umiestnený na stránke. Promovať sa dá napr. tak, že za úspešné splnenie štúdie získa používateľ zaujímavý zľavový kód. Ak používateľ klikne, že sa chce zúčastniť štúdie, tak dostáva sa do prostredia UXTweak. Pritom treba potvrdiť súhlas s nahrávaním činnosti a spracovaním osobných údajov. Následne sa dostávame do skutočného prostredia UXTweak. Tu si návštevník prečíta inštrukcie ako postupovať pri plnení úloh a môže začať.

Na konferencii UXDX

Na konferencii UXDX

Tiež je možné pripraviť špeciálne úlohy delené napr. podľa pohlavia návštevníkov, prípadne podľa toho, ako často návštevník nakupuje v e-shopoch. Celé rozhranie programu je zatiaľ v angličtine.

Nahráva sa správanie používateľa

UXTweak

Princíp funkcie UXTweak nám vysvetľoval Imrich Petro

V rámci UXTweak sa potom nahráva celé správanie návštevníka pri jeho nákupe. Pri jednotlivých úlohách, ktoré pre návštevníka pripravíme sa zobrazí dotazník v ňom má možnosť odpovedať na položené otázky a komentovať prostredie. Takto sa dá získať od používateľa množstvo zaujímavých informácií. Po tom, ako sa spracuje posledný dotazník v rámci danej súťaže, zobrazí sa výsledný komentár a  štúdia sa takto ukončí.

Po splnení úloh nastupuje analytika

Teraz prichádza k slovu analytika, teda je môžné jednotlivé štúdie vyhodnotiť. V rámci analytiky sa zobrazí rýchly prehľad zadaných úloh, informácia o počte odpovedí, dobe potrebnej na splnenie úlohy, lokalite návštevníkov a pod. Takto je možné veľmi rýchlo zistiť, s čím majú jednotlivé návštevníci stránky problém. V rámci analýze sa dajú vyfiltrovať len tie časti, s ktorými mali návštevníci nejaký problém. Následne máte možnosť prehrať si správanie jednotlivých používateľov. Pritom sú k dispozícii údaje ako rozlíšenie obrazovky alebo odpovede v dotazníkoch. Analytik si môže prehrať celé správanie návštevníka, čo a ako robil a čo nevedel nájsť.

Nie len nahrávka, ale živá reprodukcia

Dôležité pritom je to, že analytikovi sa neprehráva jednoduchá nahrávka správanie sa návštevníka, ale je živá reprodukcia toho, čo je na aktuálne stránke. Takto je možné vidieť aj všetky interakcie s webom a v týchto interakciách sa dá aj vyhľadávať. Rovnako aj tu sa dajú vyfiltrovať len špecifickí používatelia. Toto je veľmi dobré na overenie si toho, ako návštevníci prijali na pridané nové funkcie pridané na webe.

Ako je to s cenami?

Momentálne je k dispozícii 30 dní zadarmo na vyskúšanie celej služby. Ďalej je tu mesačný plán Professional, ktorý stojí 140 eur. Je to cena platná do konca roka, ktorá je limitovaná na testovanie dvoch domén. V novom roku sa ceny pravdepodobne zdvihnú na 280 eur mesačne. Balík služieb sa dá ďalej škálovať individuálne, pre väčšie firmy je tu aj prémiová podpora a konzultácie.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.