Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Experti zo zamestnávateľských združení a digitálnych platforiem ako prví predstavili detailné návrhy s účinnou podporou digitálnej transformácie Slovenska z prostriedkov Fondu obnovy a odolnosti EÚ.

Prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš dokument pod názvom Digitalizácia v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – Návrh expertov pôsobiacich v zamestnávateľských združeniach a digitálnych platformách predstavil aj odbornej verejnosti na medzinárodnej IT konferencii ITAPA 2020.

„Tento dokument by mal slúžiť ako odborné odporúčanie od ľudí z praxe pre slovenský Plán obnovy, preto sú jeho súčasťou nielen detailné analýzy a expertízy, ale aj konkrétne ukážky riešení problémov, s ktorými sa firmy naozaj stretávajú,“ uviedol Emil Fitoš.

Dodal, že autori dokument zaslali najvyšším vládnym predstaviteľom a do rúk ho dostali aj členovia ekonomického krízového štábu. „Chceme dať politikom, kompetentným úradníkom, verejnosti, ale aj médiám najavo, že táto téma nesmie byť odsunutá na vedľajšiu koľaj. Keď sa jej nezačneme venovať s plnou vážnosťou, hrozí, že na reformy nám ostane veľmi málo času, alebo ich nerozbehneme vôbec,“ obáva sa Fitoš.

Experti sa v dokumente zamerali na rozpracovanie reforiem a investícií do digitálnej transformácie verejnej správy, konektivity, digitalizácie a transformácie slovenských podnikov, inovácií produktov a služieb a podpory inovatívnych firiem, zvyšovaniu digitálnych zručností a ekologizácie digitálneho sektora.

„Digitálna transformácia rôznych odvetví ekonomiky a spoločnosti sa pri súčasnej úrovni digitálnych zručností pracovníkov v priemysle, učiteľov na školách a študentov môže ukázať ako neriešiteľný problém. Digitálne zručnosti sú totiž nutnou podmienkou rozvoja a modernizácie krajiny,“ prízvukoval prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a ITAS Mário Lelovský.

Experti zo zamestnávateľských združení s takto detailným rozpracovaním konkrétnej témy z Plánu obnovy prichádzajú ako prví a sú presvedčení, že je najvyšší čas viesť o tejto téme aktívnu diskusiu. „Verím, že naším spoločným cieľom je dospieť ku kvalitnému návrhu slovenského Plánu obnovy, ktorý si Slovenská republika dokáže obhájiť aj pred Európskou komisiou. Nikto nechce, aby sme ho stále dostávali späť na prepracovanie,“ skonštatoval prezident ITAS.

Podľa európskych štatistík Slovensko podporuje svoje firmy menej ako iné štáty EÚ, vrátane susedných krajín, napriek tomu sa v aktuálnom znení slovenskej verzie Plánu obnovy s podporou firiem nepočíta. Tým sa ešte viac prehĺbi nevýhodné postavenie slovenských podnikov v európskom konkurenčnom prostredí.

Tieto faktory nemožno ignorovať, keďže v slovenskom priemysle pracuje vyše 30 % zamestnancov. Napriek tomu produktivita práce na jedného zamestnanca u nás predstavuje len 50 % priemeru eurozóny a vo svetovom rebríčku konkurencieschopnosti priemyslu sme až na 53. mieste a na chvoste EÚ.

Značky: