Pracujte s počítačom efektívnejšie.

Operačný systém Windows ponúka veľké množstvo klávesových skratiek, ktoré môžete využiť na jeho rýchlejšie a pohodlnejšie používanie. Niektoré skratky sú dobre známe takmer všetkým používateľom počítačov, avšak nájdu sa aj také, ktoré existujú až od vydania systému Windows 10, resp. 11.

V tomto článku nájdete klávesové skratky, ktoré používam aj ja a považujem ich za užitočné. Do zoznamu som zaradil aj niekoľko evergreenov. A pokiaľ by ste si chceli pozrieť všetky klávesové skratky, pozrite si ich zoznam priamo na webe Microsoftu, TU.

Používateľské rozhranie a pracovná plocha

 • Win + A zobrazenie rýchlych nastavení
 • Win + C – otvorenie funkcie Čet
 • Win + D – zobrazenie pracovnej plochy
 • Win + E rýchle otvorenie Prieskumníka
 • Win + G – otvorenie herného panela
 • Win + H – zapnutie diktovania (podporuje aj slovenčinu)
 • Win + I – zobrazenie nastavení
 • Win + L – zamknutie počítača
 • Win + N – zobrazenie bočného panelu s kalendárom a notifikáciami
 • Win + P – nastavenie režimu externého displeja/druhého monitora
 • Win + S – zobrazenie vyhľadávania v systéme Windows
 • Win + V – zobrazenie histórie schránky (funkciu si treba aktivovať v Nastaveniach > Systém > Schránka)
 • Win + W – zobrazenie panelu s widgetmi a správami z médií
 • Win + PrtScn – screenshot celej obrazovky s uložením obrázku do priečinka Obrázky\Screenshots
 • Ctrl + Shift + Esc – otvorenie správcu úloh
 • Alt + F4 – zatvorenie aktívneho okna
 • Alt + Enter – zobrazenie vlastností označenej položky v Prieskumníkovi
 • Alt + medzerník – zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívneho okno
 • Alt + šípka doľava – prechod späť
 • Alt + šípka doprava – prechod dopredu
 • Ctrl + Shift – prepnutie rozloženia klávesnice, ak sú k dispozícii viaceré rozloženia

Práca s viacerými oknami

 • Alt + Tab – prepínanie sa medzi oknami
 • Win + Tab – prepínanie sa medzi pracovnými plochami
 • Win + M – minimalizovanie všetkých okien
 • Win + Z – zobrazenie režimov rozloženia okien
 • Win + Alt + šípka hore – prichytenie okna do hornej polovice
 • Win + Alt + šípka dole – prichytenie okna do spodnej polovice
 • Win + Alt + šípka doľava – prichytenie okna do ľavej polovice
 • Win + Alt + šípka doprava – prichytenie okna do pravej polovice
 • Win + šípka hore – maximalizovanie okna (ak nie je v režime celej obrazovky) alebo jeho presunutie do hornej časti (ak je v režime celej obrazovky), resp. vytiahnutie z lišty (ak je minimalizované okno)
 • Win + šípka dole – prepnutie do režimu okna (ak je v režime celej obrazovky), resp. minimalizovanie (ak je v režime okna)
 • Win + šípka doľava/doprava – prepínanie sa medzi prichytením okna vľavo/vpravo a režimom okna
 • Ctrl + Tab – prechod na ďalšiu kartu (napr. vo webovom prehliadači)
 • Ctrl + číslo – prechod na n-tú kartu

Evergreeny, ktoré by ste mali poznať

 • Ctrl + C – kopírovanie označenej položky do schránky
 • Ctrl + X – vystrihnutie označenej položky do schránky
 • Ctrl + V – vloženie položky zo schránky
 • Ctrl + A – výber všetkých položiek
 • Ctrl + Z – vrátiť, resp. zrušiť poslednú vykonanú akciu
 • Shift + Delete – odstránenie označenej položky bez jej presunutia do koša
 • Ctrl + šípka doprava/doľava – presun kurzora na začiatok ďalšieho/predošlého slova
 • Ctrl + šípka dole/hore – presun kurzora na začiatok ďalšieho/predošlého odseku
 • Ctrl + Shift + šípka – výber bloku textu
 • F2 – premenovanie označenej položky
 • F3 – vyhľadávanie v aktívnom okne
 • F4 – označenie panelu s adresou v aktívnom okne
 • F5 – obnovenie aktívneho okna

Zdroj: vlastné, Microsoft

Prečítajte si aj:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit