Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Za posledné dva roky HR oddelenia u nás v najväčšej miere investovali do zavedenia online systémov na sledovanie dochádzky a pracovného výkonu. Aj keď vytvárajú prvotný dojem, že slúžia na kontrolu, odborník potvrdzuje ich pozitívny efekt. Vo veľkej miere urýchľujú a zjednodušujú prácu HR oddeleniam, eliminujú chybovosť, čím zlepšujú kredit HR vo firmách. Prínos deklarujú aj samotní zamestnanci.

Na základe výsledkov prieskumu spoločnosti Seyfor možno zhodnotiť, že firmy za posledné dva roky v oblasti HR najviac investovali do zavedenia digitálnych systémov, ktoré majú za cieľ eliminovať chybovosť, automatizovať procesy a podporovať transparentnosť. Takmer tretina firiem (28 percent) zaviedla systémy na sledovanie dochádzky a pracovného výkonu zamestnancov a štvrtina z nich zaviedla systémy na správu miezd a odmien. Okrem spomenutých nástrojov 24 percent firiem zaviedlo zamestnanecký portál a 21 percent uprednostnilo e-learningové a vzdelávacie platformy.

Rovnako tak aj zamestnanci potvrdili, že v práci najviac využívajú systémy na sledovanie pracovného času a dochádzky (32 percent). Zhodne, 16 percent využíva zamestnanecký portál a e-learningové a vzdelávacie platformy. Všetky tieto nástroje majú najviac pozitívne hodnotenie aj v otázke prínosu pre ich prácu. Pri každom z týchto nástrojov sa za ne prikláňa viac ako polovica opýtaných.

Peter Vilem, ktorý je riaditeľom VEMA SR zo spoločnosti Seyfor vysvetľuje: „Uvedené digitálne nástroje presne odrážajú dopyty HR oddelení na rozšírenie systémov. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že dochádzkové systémy slúžia na kontrolu, zamestnanci HR oddelení vedia, že vo veľkej miere im zjednodušujú a urýchľujú spracovanie miezd. Rovnako je to so zamestnaneckým portálom, na ktorom si zamestnanci nájdu informácie, ktoré o nich eviduje personálne oddelenie a zároveň tu môžu veľmi jednoducho nahlásiť zmeny v týchto údajoch, požiadať o rôzne potvrdenia, pozrieť si výplatné pásky aj do minulosti. V spoločnostiach, kde tieto systémy nasadili, sa výrazne zvýšil kredit aj samotného personálneho oddelenia.“

Prieskum sa pozrel aj na celkové hodnotenie viacerých oblastí, ktoré má HR oddelenie na starosti. Administráciu miezd a benefitov, ktoré firma implementovala na báze technológií, hodnotia zamestnanci najpozitívnejšie, podporilo ich 41 percent. Rozvoj zamestnancov pozitívne ohodnotilo 31 percent opýtaných. Naproti tomu, HR oddelenia sa podľa prieskumu najhoršie starajú o programy pre mentálne a fyzické zdravie zamestnancov. Vyjadrilo sa tak 23 percent zamestnancov. Druhou, najhoršie spravovanou oblasťou sú zamestnanecké vzťahy a kultúra. Uviedlo to tak 21 percent zamestnancov.

Odborník P. Vilem zdôvodňuje, že v oblastiach, ktoré boli zamestnancami najhoršie hodnotené, sa technologické a softvérové riešenia vytvárajú najzložitejšie: „Súvisí to najmä so skutočnosťou, že každá spoločnosť je iná a má inú štruktúru zamestnancov. To, čo bude platiť na programátorov, nebude platiť na obchodníkov a podobne. Ešte oveľa ťažšie je to potom aplikovať vo výrobných a logistických firmách.“ Odporúča v tejto oblasti zapojiť kreativitu, a to práve zo strany personalistov, aby správne navrhli takéto nástroje na mieru ich zamestnancov.

Z prieskumu tiež vyplýva, že ak firma zavedie online nástroje alebo aplikácie, tak školenia k ich používaniu prebiehajú asistenciou zo strany firmy, ale aj samoštúdiom na strane zamestnancov, a to v rovnakom pomere 40 percent. P. Vilém ku školeniam dodáva pár praktických rád: „Školenia, ako narábať s online nástrojmi alebo aplikáciami, sú na ich zavedenie nutné. Zároveň je nutné, aby tieto nástroje a aplikácie boli navrhnuté čo najjednoduchšie, aby sa jednoducho ovládali. Inak sa stretnú s odporom, ktorý sa ťažko prekonáva. Veľkým trendom, resp. pomocníkom pri ich zavádzaní môže byť gamifikácia, keď sa do učenia zapoja rôzne hry a kvízy.“

Poznámka: Uvádzané dáta sú z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý prebiehal v dňoch 1.9. až 6.9.2023. Autorom prieskumu je agentúra MNFORCE. Prieskum prebiehal na reprezentatívnej vzorke 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.

Značky: