Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikačný operátor Alternet dokončuje v mestskej časti Košice – Šaca rozšírenie a modernizáciu optickej siete nazvanej Šacanet (www.sacanet.sk). Vynovený Šacanet pozdvihne dostupnosť moderných telekomunikačných služieb v Šaci a okrem Alternetu bude slúžiť aj ďalším telekomunikačným poskytovateľom.

Súčasná technológia Šacanetu umožňuje pripojenie až do rýchlosti 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) na používateľa, čo predstavuje absolútne najvyššiu rýchlosť pre pripojenie užívateľov nielen v rámci Slovenska, ale aj celého sveta. Pri výstavbe podzemnej siete pripravil Alternet optické vedenia aj pre pripojenie kamier mestskej polície, vďaka čomu bude možné odstrániť doterajšie nadzemné vedenia kamerového systému a skultúrniť tak prostredie v Šaci, a tiež dobudovať nové kamery. Nové podzemné optické prípojky Šacanetu sú vybudované aj k miestnemu úradu, stredisku mestskej polície, aj ku spoločenským, zdravotníckym a školským zariadeniam v Šaci. Rozširovanie optickej siete do okrajových častí mestskej časti Šaca bude pokračovať aj v roku 2015.

Sacanet-IMAG0720s

 

Šacanet je plnohodnotnou optickou sieťou, v ktorej optické vlákno prichádza až k užívateľom do domu alebo bytu. Umožňuje tak najvyššiu kvalitu a úroveň služieb spomedzi všetkých existujúcich technológií. Celková šírka pásma v hlavnom uzle novej siete Šacanet bude v roku 2015 približne 100 Gbit/s (100 000 Mbit/s), čo je porovnateľné so súčasnou rýchlosťou celého slovenského internetu dokopy. Výmenou zariadení je túto rýchlosť možné v budúcnosti ďalej zvyšovať. Hoci technológia Šacanetu umožňuje 1 Gbit/s k užívateľovi už teraz, kvôli rýchlosti internetových serverov a služieb dnes ešte užívatelia nemajú možnosť takúto rýchlosť zmysluplne využiť.

Sacanet-IMAG0781s

„Internetové pripojenie s rýchlosťou 1 Gbit/s je pre domácnosť využiteľné podobne ako auto s rýchlosťou 500 km/h. Ak na to máte, môžete si ho kúpiť, môžete ním za extrémne výnimočných okolností takto rýchlo ísť, ale obvykle ním pôjdete oveľa pomalšie. Pre využitie v domácnosti takáto rýchlosť dnes ešte nemá zmysel“, hovorí Michal Rybárik, konateľ Alternetu. V rámci Šace má takáto rýchla sieť význam predovšetkým pre služby firmám alebo iným poskytovateľom. „Gigabitový prenos cez nami vybudovanú sieť využíva napríklad Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, okrem iného aj na prenos digitálnych snímkov z medicínskych prístrojov medzi svojimi pracoviskami v Šaci. Veľkosť jedného snímku je v stovkách megabajtov, a nie je jedno, či bude lekár na prenesenie a zobrazenie snímku čakať pár minút, alebo pár sekúnd“, dopĺňa Rybárik.

 

Sieť Šacanet bola od počiatku plánovaná ako „otvorená“ sieť, ktorú môžu okrem Alternetu využívať po dohode aj iní telekomunikační poskytovatelia. Názov „Šacanet“ priamo vyjadruje túto filozofiu – nie je to sieť jednej firmy, je to sieť Šace. „Hoci sa snažíme poskytovať užívateľom najlepšie služby, a hoci máme v Šaci technologický násokok pred konkurenciou a vlastníme najmodernejšiu sieť, je nám absolútne jasné, že jeden poskytovateľ nestačí pre každého. Budovanie samostatných súbežných telekomunikačných sietí však tiež nie je najlepším riešením – ani firmy predávajúce elektrinu či plyn si nebudujú súbežné siete, pretože by to bolo neekonomické, ale zdieľajú jednu distribučnú sieť. Na podobnom princípe sme ochotní chráničky, vlákna alebo prenosové pásmo Šacanetu sprístupniť aj iným poskytovateľom, a to za výhodnejších podmienok, ako keby mali budovať samostatnú sieť. Snažíme sa o win-win riešenia, pri ktorých získavajú všetky zúčastnené strany“, približuje svoj pohľad na spoluprácu Michal Rybárik, ktorý je tiež predsedom Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI). Zdieľanie sieťovej infraštruktúry okrem šetrenia nákladov tiež urýchľuje výstavbu, znižuje rozsah rozkopávok a šetrí životné prostredie. Poskytovatelia sa tak  môžu viac sústrediť na kvalitu a úroveň služieb, ktoré poskytujú zákazníkom.

S ohľadom na reálnu využiteľnosť bude Alternet ponúkať na tejto sieti domácnostiam internetové pripojenie s rýchlosťou do 400 Mbit/s pre sťahovanie a 100 Mbit/s pre odosielanie dát. Toto pripojenie, ktorého rýchlosť patrí k najvyšším na Slovensku, bude dostupné za 29,90 EUR mesačne. Na opačnom konci internetovej ponuky je najlacnejšie pripojenie, určené predovšetkým seniorom a sociálne slabším občanom, s rýchlosťou 5 Mbit/s pre sťahovanie a 1 Mbit/s pre odosielanie za 7,90 EUR mesačne. Digitálna televízia na modernizovanej sieti Šacanet bude ponúkaná za rovnakú cenu – 7,90 EUR mesačne, vrátane prenájmu set-top-boxu s podporou HD. Najnižší balík v tejto cene zahŕňa približne 50 staníc, ďalšie programové balíky je možné doobjednať samostatne. V prípade viacerých televízorov v domácnosti je možné si ďalšie set-top-boxy prenajať za 2,90 EUR mesačne, alebo zakúpiť za jednorázový poplatok podľa aktuálnej ponuky. Najlacnejší balík internetu, televízie a pevnej linky bude stáť dokopy 14,90 EUR mesačne, štandardný balík 17,90 EUR mesačne. Telefónna linka bude v balíku s inými službami poskytovaná bez paušálneho mesačného poplatku, s možnosťou dokúpiť voľné minúty podľa potreby. Volania vo vlastnej sieti sú bezplatné v akomkoľvek rozsahu aj pri základnej službe s nulovým mesačným poplatkom.

 

 

Šacanet v číslach

– zastavané územie mestskej časti Šaca – približne 2,5 km²

– celková dĺžka výkopov pre sieť Šacanet na tomto území – viac ako 18 kilometrov

– celková dĺžka optických vlákien Šacanetu – viac ako 500 kilometrov

– celková dostupná šírka pásma v hlavnom uzle siete – približne 100 Gbit/s (100 000 Mbit/s) v roku 2015

Značky: