Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podporí sumou vyše 2,1 milióna eur vytvorenie nových pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch, ale aj rozvoj turizmu, obnovu športovísk či zvýšenie kapacít domovov sociálnych služieb a pod. Návrh ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Medzilaborce, Revúca, Rožňava, Sobrance, Svidník a Trebišov na dnešnom rokovaní vlády predložil vicepremiér Richard Raši a vláda jeho návrh schválila.

Priority sa zameriavajú najmä na podporu cestovného ruchu i sociálnych služieb. Návrh ročných priorít vypracoval ÚPVII v súlade so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v spolupráci s príslušnými okresnými úradmi, vyššími územnými celkami a ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi z dotknutých regiónov. Je to sumár projektov a aktivít, ktoré plánujú uskutočniť v tomto roku a vychádzajú zo schválených 5-ročných Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov.

„Podporíme okresy na východnom Slovensku, kde je stále nedostatok pracovných miest. Naša pomoc prispeje k tomu, že sa menej obyvateľov týchto okresov bude musieť sťahovať za prácou a narúšať tak svoje rodinné a priateľské zväzky, ktoré doma majú,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Do balíka projektov patrí rozšírenie výroby siedmich podnikateľských subjektov. Sú to napríklad spracovanie projektovej dokumentácie lanovej dráhy Dedinky – Geravy, rekonštrukcia plavárne v Trebišove i dobudovanie komunitného centra v Sobranciach. Ďalšími projektami, ktoré vláda podporí, sú zvýšenie kapacity zariadenia sociálnych služieb v Medzilaborciach i nákup technológií a rekonštrukcia výrobných priestorov podnikateľských subjektov.

Značky: