NCZI ako Národné centrum zdravotníckych informácií je v dobe pandémie kľúčovým orgánom, ktorý stojí medzi ľuďmi a rôznymi potvrdeniami či pozvánkami na očkovanie.

Možno to poznáte tiež, že dovolať sa na call centrum NCZI nie je celkom jednoduché a aj keď sa vám to podarí, nemusí to vždy skončiť tým, že vám operátor bude môcť pomôcť. Pre skupinu novinárov zorganizovalo NCZI stretnutie, na ktorom sa dalo otvorene porozprávať. Čo sme teda zistili?

Zľava: Barbora Mareková, riaditeľka Úseku stratégie a rozvoja NCZI. Pavol Capek, generálny riaditeľ NCZI

Zľava: Barbora Mareková, riaditeľka Úseku stratégie a rozvoja NCZI. Pavol Capek, generálny riaditeľ NCZI

Denne prichádza na call-centrum NCZI tak 3000 volaní. Po posilnení call centra je tu od 20 do 30 ľudí, viete si teda predstaviť, ako to v takomto centre vyzerá. Aktuálne pracujú v NCZI na zlepšení stavu, ktorý zažívajú ľudia pri volaní do centra. Konkrétne pôjde o rozhodovací strom možností, ktorým by ste sa mali dostať k správnemu pracovníkovi.

Ten by vám mal čo najlepšie pomôcť a to aj pri zmene nesprávnych údajov. Navrhli sme zapracovanie systému umelej inteligencie s virtuálnym operátorom, ako je to zavedené napr. u mobilných operátorov.

Ako sme zistili, problém je v oddelení databáz, ktoré obsahujú výsledky z očkovania alebo testovania s tým, čo o danom človeku NCZI vie. Pri zadávaní informácií pri prihlasovaní sa na očkovanie je totiž veľa informácií závislých od toho, ako ich zadáte vy sami. Je možné, že ste svoje krstné meno zadali pri prihlasovaní v skrátenom tvare, ale v občianskom preukaze máte celé meno (Samuel vs. Samo) a následne vystavený QR kód pre aplikáciu GreenPass už nemusí byť taký, ako máte informácie v pase alebo v občianskom preukaze.

To môže byť pri prekračovaní hranice a prípadne kontroly cudzím príslušníkom celkom problém. Ďalší zdroj omylov je potom telefónne číslo a mail, ktorý ste zadali pri registrácii na vakcináciu. V skutočnosti to môže byť mobil či mail nie váš, ale niekoho blízkeho a už sa k výsledkom nemusíte dostať.

Základný problém so spracovaním údajov nastal asi hneď na začiatku pandémie, keď sa odmietol systém, aby výsledky z očkovania tvorili ďalšiu hladinu nad databázami registra osôb.

Podstatné je uvedomiť si, že NCZI samo žiadne údaje negeneruje, a preto chybu vo vašich dátach, ktorú nahlásite buď telefonicky alebo prostredníctvom formulára zatiaľ nemôže opraviť priamo NCZI. Ak je to chyba v zdravotnom zázname, potom ju môže opraviť len lekár s patričnou kompetenciou. A to veľmi zdržuje.

V každom prípade sme z NCZI odchádzali s prísľubom, že majú návrhy na efektívne zlepšenie stavu a chcú na nich pracovať. Krátkodobý výsledok by sme mali vidieť do 2 týždňov a dlhodobý do niekoľkých mesiacov. Situáciu budeme samozrejme sledovať, je totiž naozaj možné, že tretia vlna pandémie môže poriadne preveriť call centrum NCZI.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.