200 veľkokapacitných stojanov s bezkontaktnou dezinfekciou inštalujú v staniciach pražského metra. Potrebné doplnenie dezinfekcie alebo opravu stráži cez dátovú sieť na diaľku servisné centrum. Vyriešili tak častý problém prázdnych alebo poškodených dávkovačov.

Na základe požiadavky českého partnera SD Systems vyvinula a vyrobila spoločnosť Antik Technology inovatívne zariadenie na automatický monitoring prevádzky veľkokapacitných bezkontaktných dávkovačov dezinfekcie pre verejné miesta. Inteligentný Antik Smart Dispenser má nádrž na dezinfekciu v objeme 20 litrov, senzor spotrebovaného počtu dávok, prevádzky zariadenia aj komunikačný modul. Aby bolo dávkovač ľahko inštalovateľný prakticky kdekoľvek, je vybavený batériami s kapacitou niekoľko sto-tisíc dávok hygieny, prípadne doplnkovým solárnym panelom. V servisnej centrále personál presne eviduje počet poskytnutých dávok a dostáva upozornenie pri nízkom stave zásoby dezinfekcie alebo poruche zariadenia. Vďaka tomu je možné zabezpečiť takmer 100 % prevádzkovú dostupnosť, čo je veľký problém pri klasických dávkovačoch či už mechanických alebo bezkontaktných. Zariadenie je možné takisto doplniť snímačom
teploty, vlhkosti, CO2 a ďalších.

„Pražské metro nasadilo dávkovače dezinfekcie ešte počas marca tohto roka,“ vysvetľuje Pavel Burian, riaditeľ spoločnosť SD Systems, Praha. „Veľmi skoro sa ale ukázalo, že pri veľkom počte sú jednoduché zariadenia len draho udržiavateľné – boli potrebné časté obhliadky a návštevy za účelom doplnenia tekutiny. Nové riešenie prevádzkujeme pod servisnou zmluvou, kde úsporu dosahujeme nielen veľkou kapacitou – až 20 litrov v každom stojane, ale najmä 24 hodinovým monitoringom naplnenosti a prevádzky.

Antik Smart Dispenser sa v Českej republike už uplatnil vo veľkých inštitúciach ako je Česká pošta, Kongresové Centrum Praha, viaceré mestské časti hlavného mesta alebo nákupné zóny. Okrem primárnej funkcie dezinfekcie môže slúžiť aj na zber údajov z prostredia prípadne ako reklamný nosič.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.