Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prehľadné riadenie eurofondov, jednoduchšie a rýchlejšie čerpanie a potlačenie korupčného prostredia. Taký je cieľ schváleného uznesenia, ktoré dnes predložila podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Dokument určuje nový model riadenia eurofondov a jeho zjednodušenú štruktúru s jedným operačným programom tak, aby v novom programovom období bolo čerpanie eurofondov jednoduchšie, rýchlejšie a bez korupcie.

Ako uviedla vicepremiérka: „Identifikovali sme štyri základné problémy, prečo u nás eurofondy fungujú zle, prečo sa nečerpajú a prečo sa nepoužívajú na zmysluplné projekty. Prvým problémom bola veľmi komplikovaná štruktúra riadenia eurofondov, bolo tu veľmi veľa riadiacich, sprostredkovateľských orgánov, veľmi dlho trvalo spracovávanie žiadostí, a kým sa peniaze dostali od žiadateľa až k tomu, aby mal prvú platbu, tak prešlo 680 kalendárnych dní, čo je nepredstaviteľne veľa.“

Ďalšími prekážkami efektívneho čerpania sú podľa Remišovej verejné obstarávania, ktoré kontroloval riadiaci orgán aj Úrad pre verejné obstarávanie súčasne, často s protichodnými zisteniami, čo spomaľovalo celý proces. Za problém vicepremiérka považuje aj časté zmeny riadiacej dokumentácie, kedy žiadatelia museli opakovane vypĺňať formuláre a v dôsledku častých zmien sa celý systém spomaľoval. „Preto budeme mať jeden riadiaci orgán, nie desať až dvanásť, kde to bude každý robiť iným spôsobom, budeme mať jednotnú metodiku, jednotné pravidlá a jednoduchší spôsob,“ uviedla Remišová.

Za posledný hlavný problém považuje administratívne kapacity, ktoré sa pri čerpaní eurofondov zvyšovali, narastal počet úradníkov, avšak nedošlo ani k zjednodušeniu, ani k zrýchleniu procesov. Podľa vicepremiérky sa naopak „predlžovali spracovania medzi jednotlivými žiadosťami, znižovalo sa čerpanie, a tak sa nárast úradníkov v žiadnom prípade neodrazil na efektivite a kvalite riadenia eurofondov. Dnes hovoríme, že urobíme poriadok – jednoduchšie, kvalitnejšie rýchlejšie a bez korupcie.“

 Vicepremiérka sa vyjadrila aj k dnešnej správe o ďalšej ekonomickej podpore zo strany Európskej komisie. „Dnes oznámila  šéfka Európskej komisie, že na dodatočný finančný balík pre riešenie dopadov koronakrízy, sa bude špecifikovať aj výška príspevku pre Slovensko, preto je mimoriadne dôležité, aby sme na čerpanie týchto peňazí boli pripravení, a aby sme ich použili na zmysluplné veci, ktoré pomôžu našej ekonomike. Zdravotnú krízu sme zvládli veľmi dobre, sme najlepší na svete, teraz musíme pomôcť firmám, podnikateľom, živnostníkom, musíme dať do ekonomiky veľa peňazí bez zbytočných obmedzení, byrokracie. A eurofondy, ktoré máme a budeme mať k dispozícií, nám v tomto smere môžu výrazne pomôcť,“ uzavrela Remišová.

Značky: