Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V  budúcom roku budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenského poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 85,7425 eur. Pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného bude v tomto období 21,7334 eur. 

Nemocenské pri PN-ke dosiahne najviac 1 462 eur za 31-dňový mesiac

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2024, maximálna výška jeho nemocenského na deň budepredstavovať 47,15837500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa v budúcom roku vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414, 80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eura.

Najvyššie materské presiahne 1 993 eur mesačne za 31-dňový mesiac

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 64,30687500 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa mamičkám/oteckom či iným určeným poistencom vyplácať maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 993,60 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Mamičky dostanú najvyššie tehotenské vo výške takmer 399 eur

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 12,86137500 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eura mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Ošetrovné za 14 dní dosiahne najviac 660,30 eura, dlhodobé ošetrovné za 31-dňový mesiac najviac 1 462 eura Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,15837500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414, 80 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 462 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.