Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII)  pokračuje v zvyšovaní transparentnosti pri čerpaní eurofondov pomocou otvoreného dialógu s medzinárodnými expertmi. Úrad dnes zorganizoval seminár o hospodárnosti výdavkov pri implementácii fondov EÚ.

Náš úrad dlhodobo zvyšuje transparentnosť pri čerpaní eurofondov a v tejto oblasti sme zaznamenali viaceré  významné úspechy. Prijali sme napríklad Akčný plán s 38 konkrétnymi opatreniami. Tiež participujeme na veľmi úspešnom ročnom projekte s OECD v oblasti boja proti korupcii a podvodom v eurofondoch, ktorý samotná OECD považuje za ukážkový príklad spolupráce aj pre iné krajiny,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

 Slovenskí odborníci sa spolu s medzinárodnými expertmi zhodli, že  kvalita čerpania eurofondov sa odvíja predovšetkým od transparentného nakladania s verejnými  finančnými zdrojmi.

„Overovanie hospodárnosti výdavkov je kľúčovým nástrojom na preukázanie správneho použitia eurofondov. To bol hlavný dôvod pre zorganizovanie dnešného medzinárodného semináru Hospodárnosť výdavkov – problematické oblasti,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková.

Odborníci sa tiež zhodli, že hospodárnosť výdavkov sa týka všetkých aktérov zapojených do implementácie, či už pri výkone, metodickej podpore alebo kontrole priebehu čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Seminár Hospodárnosť výdavkov – problematické oblasti sa konal v rámci siete TAIEX, ktorá predstavuje komunikačnú platformu Európskej komisie na zdieľanie skúseností a najlepších postupov medzi členskými krajinami EÚ.

 

Značky: