Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mnohým sa to už stalo: niekto poškodil váš majetok a na prvý pohľad je jasné, že to nebola obyčajná nedbanlivosť alebo chyba. Páchateľ riešil skôr niektorý zo svojich aktuálnych problémov, alebo sa cítil ako umelec, alebo mu to v tej chvíli prišlo vtipné… Pre majiteľa sú to nepochybne zbytočné starosti a náklady navyše, ktoré však môže uhradiť z poistenia.

Komplexné poistenie domova a vozidiel zahŕňa aj krytie škôd spôsobených vandalmi. Takto spôsobená škoda má jedno spoločné: bola vykonaná úmyselne s cieľom niečo poškodiť.

Vandalizmus a  prípade poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

V tomto prípade rozlišujeme dva druhy vandalizmu:

Najčastejšie škody na súkromnom majetku sú posprejované fasády, ploty a brány. UNIQA rieši niekoľko desiatok škôd mesačne, pričom cena likvidácie takejto udalosti sa šplhá v priemere k stovkám EUR. Druhou najčastejšou skupinou škôd sú udalosti súvisiace s alkoholom, keď páchatelia rozbijú zvončeky, osvetlenie vchodu, kamerový bezpečnostný systém, ploty atď. Objavujú sa však aj škody, ktoré sú následkom susedských sporov, kde sú škody niekedy sofistikovanejšie: ide napr. o zaliatie zámku lepidlom, znehodnotenie vody v studni atď.

Ak má klient v poistení domu  a domácnosti uzatvorené riziko Krádež, má poistené oba varianty vandalizmu (vnútorný aj vonkajší). Na zistenie okolností a vyplatenie poistného plnenia potrebuje však UNIQA policajnú správu.

Pozor! Poistenie sa nevzťahuje na situácie, keď úmyselné poškodenie spôsobil poistený alebo osoby, ktoré s ním žijú v tej istej domácnosti. Takisto nie sú kryté ani škody spôsobené vandalmi, ktorí sú v podnájme: pokiaľ po takomto podnájomníkovi zostanú úmyselne spôsobené škody, poistený prenajímateľ nemá nárok na poistné plnenie.

Vandalizmus a poistenie vozidiel

V poistení automobilov sa vandalizmom nazýva aj úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidiel. Najčastejšie sa týka karosérií (škrabance alebo postriekanie farby alebo chemické rozliatie), vyčnievajúcich častí (zrkadlá alebo stierače) alebo pneumatík (rezy alebo prepichnutia). Vandali posilnení alkoholom často hádžu odpadkové koše a fľaše na autá, vykopávajú sklo alebo svetlomety alebo pobehujú okolo zaparkovaných áut. V extrémnych prípadoch úmyselne autá aj podpália. Ako vandalizmus rieši UNIQA aj niektoré tzv. parkovacie škody.

Škody spôsobené vandalizmom na vozidlách sú kryté komplexným havarijným poistením automaticky bez nutnosti poistenia rizika. Aj v prípade poškodenia vozidiel tohto druhu vyžaduje UNIQA policajný záznam o udalosti. Len v drobných prípadoch do cca 300 EUR bude poisťovňa riešiť škodu vandalizmom, aj keď ju klient nenahlási polícii. Za škody spôsobené vandalizmom poistený uhrádza spoluúčasť. Pripomíname, že z poistenia sú vylúčené prípady, keď dôjde k poškodeniu majetku alebo automobilov počas prebiehajúcich verejných nepokojov, povstania alebo vojnových udalostí.

Značky: