Nová technológia môže výrazne urýchliť diagnostiku jednej z najrozšírenejších duševných porúch na svete.

Tím vedcov zo svetoznámej Massachusettskej technickej univerzity (MIT) dokázal vyvinúť technológiu, ktorá na základe písomných i verbálnych odpovedí človeka, u ňho dokáže odhaliť depresiu. Technológia využíva model neurónovej siete a analyzuje textové i zvukové údaje z rozhovorov s pacientmi za účelom objavenia rečových vzorcov, indikujúcich duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti i vnútorného napätia. Jej tvorcovia tvrdia, že dokáže veľmi presne diagnostikovať túto nepríjemnú duševnú poruchu a údajne by malo ísť o jeden z najdôležitejších objavov v oblasti psychiatrie za posledné roky.

Jednou z najväčších výhod čerstvo vyvinutej technoĺógie je fakt, že dokáže fungovať bez užšieho kontextu. V praxi to znamená, že nevyžaduje nejaký presne definovaný okruh otázok či odpovedí a ako zdrojové údaje jej stačia celkom bežné každodenné ľudské interakcie. Je pravda, že ide len o diagnostiku choroby a nie samotnú terapiu, no táto novinka by mohla pomôcť psychológom i psychiatrom pri včasnej identifikácii príčin problémov pacienta a do budúcna môže zautomatizovať zdĺhavý proces dnes využívanej analýzy. Zdá sa, že môže íst o skutočne zaujímavý krok vpred v oblasti duševného zdravia.

Zdroj: TechCrunch

 

Prečítajte si aj:

Človek vs. konvolučné neurónové siete

Značky:

Komentáre sú uzavreté