Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výstavba úseku R2 Kriváň – Mýtna napreduje, práce pokračujú na všetkých mostoch vrátane budúcej najdlhšej estakády Slovenska. Pre ďalší postup výstavby mostov bolo dôležité zrealizovať preložku cesty I/16. Tento míľnik máme úspešne za sebou, doprava je vedená po preloženej a upravenej ceste prvej triedy I/16. Mostní experti majú odteraz lepší prístup k miestu, kde sa pripravujeme na položenie základov ďalšieho z mostov.

Ako je na tom najdlhšia estakáda?

Rovnako napreduje aj výstavba budúcej najdlhšej estakády Slovenska s dĺžkou vyše štyroch kilometrov. Tento most je stavebne rozdelený do dvoch celkov, pričom pri oboch je špeciálne zakladanie už takmer hotové. Na prvej časti estakády je vysunutých už 6 z 13 segmentov. Zo 7. segmentu je zabetónovaná spodná doska a steny nosnej konštrukcie, práce momentálne pokračujú na armovaní hornej dosky konštrukcie. Na druhej časti, ktoré sa realizuje technológiou letmej betonáže, sa momentálne realizujú zárodky a následne lamely. Zrealizovaných je už 10 párov lamiel na jednom z pilierov a hotové sú aj zárodky na ďalších troch pilieroch.

Práce pokračujú aj na ostatných mostoch i na samotnom úseku

Údolie estakád pozostáva z viacerých mostov, práce pokračujú na všetkých rozostavaných. Viac než 1,6-kilometrový most na konci úseku, v extraviláne obcí Mýtna a Píla má takisto hotovú väčšinu špeciálneho zakladania. Prebiehajú tu práce na spodnej stavbe a priečnikoch a takisto na nosných konštrukciách. Táto estakáda sa realizuje metódou výsuvnej skruže, na ľavom moste máme zabetónovaných už 10 etáp a na pravom moste 5.

Čo sa týka ďalších prác, dokončená je aj časť preložiek vodovodov, vysokého a nízkeho napätia a káblov. V najbližších mesiacoch za predpokladu priaznivého počasia budeme pokračovať v zemných prácach, v realizácii múrov a na prácach na mostoch.

O R2 Kriváň – Mýtna

Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom sa uskutočnilo v decembri minulého roka. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná štvorprúdovka odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.