Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súvislosti s verejným obstarávaním na technologické vybavenie tunela Višňové nebola podaná námietka. Aktuálne tak začala plynúť lehota na poskytnutie súčinnosti úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy.

Predmetom zákazky bolo naprojektovanie a realizácia kompletného technologického vybavenia tunela Višňové a informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane záručného servisu, v podmienkach žltého FIDIC-u. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť PPA Controll, a.s. s ponukou v hodnote 54 430 488 eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola pôvodne na úrovni zhruba 71 miliónov eur. Technológiu tunela a informačný systém úseku diaľnice zrealizuje spoločnosť za 550 dní a následne bude poskytovať záručný servis po dobu 8 rokov.

Pri tvorbe hodnotiacich kritérií sme do značnej miery zohľadnili odporúčania analytikov Inštitútu dopravnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. Cena teda nebola jediným kritériom súťaže, dôraz kládla NDS aj na záručnú dobu a na lehotu výstavby. NDS za účelom stanovenia nediskriminačných, transparentných a proporcionálnych súťažných podmienok využila aj prípravné trhové konzultácie. 

O tuneli

Tunel Višňové je súčasťou budovaného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, ktorý po dokončení ponúkne motoristom 13,5 km novej diaľnice. Samotný tunel tvorí viac než polovicu celej stavby, bude mať 7,5 km a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku.

Značky: