Vesmírny teleskop Jamesa Webba naďalej prináša úchvatné fotografie, ktoré dokazujú jeho veľký potenciál. Dve aktuálne snímky priniesol portál Brg.com.

Na spomínaných záberoch je v priamom porovnaní so staršími fotografiami z Hubbleovho vesmírneho teleskopu názorne vidieť, aký pokrok sa podarilo dosiahnuť v tejto oblasti. Obe fotografie pochádzajú zo stredu hmloviny Orion, ktorá je miestom, kde masívne vznikajú nové hviezdy a nachádza sa asi 1300 svetelných rokov od Zeme.

Zdroj: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team

Prvý obrázok (naľavo) zhotovil Hubbleov a druhý Webbov teleskop. Na druhom je však viditeľných oveľa viac detailov oblakov hmloviny a je celkovo oveľa podrobnejší. Webbove citlivé infračervené prístroje zároveň umožňujú nahliadnuť hlbšie do vrstiev prachu hmloviny.

Zdroj: NASA, ESA, CSA, PDRs4All ERS Team

Webbov teleskop tak poskytuje nielen doteraz nevídané podrobné snímky hlbokého vesmíru, ale môže byť nápomocný aj pri hľadaní obývateľnej exoplanéty. Okrem toho umožňuje oveľa lepší pohľad do raného vesmíru v porovnaní s tým, čoho bol schopný jeho predchodca, Hubbleov teleskop.

Ani ten však nepatrí do starého železa, čo dokazuje okrem iného fotografia dvoch prekrývajúcich sa galaxií. Hoci Hubble je v prevádzke už od začiatku 90. rokov, predpokladá sa, že aj vďaka opakovanej údržbe a servisným zásahom by mal vydržať funkčný do obdobia rokov 2030 až 2040.

Zdroj: Brg.com

Prečítajte si tiež:

Značky:

Branislav Caban

Branislav Caban
Okrem technologických tém sa snažím prinášať aj tie so spravodajským nádychom a rôzne zaujímavosti. Moja e-mailová adresa je bcaban@touchit.sk.