Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpora regionálneho rozvoja prešla za rok od volieb zásadnými zmenami. V bilančnej správe to uviedla vicepremiérka Veronika Remišová. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) naštartovalo viaceré procesy, ktoré prinášajú do procesu podpory regiónov transparentnosť, férovosť a efektívnosť.

„Zásadne meníme filozofiu regionálneho rozvoja. Naším cieľom je, aby podpora išla len na projekty, ktoré majú preukázateľný prínos pre regióny. Skoncovali sme s rodinkárstvom a klientelizmom. Už žiadne zbytočné cesty k haciendam politických nominantov a ich kamarátov tak, ako sa to neraz dialo v minulosti,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Medzi nástroje podpory regionálneho rozvoja patrí eurofondový Integrovaný regionálny operačný program (IROP), štátne dotácie, programy cezhraničnej spolupráce INTERREG a tiež granty EHP a Nórska.

Od marca 2020, teda od nástupu novej vlády, bolo z regionálneho programu IROP vyhlásených osem výziev za takmer 167 miliónov eur. Z toho štyri boli vyhlásené po 1. októbri, kedy IROP prešiel pod MIRRI SR. „Z regionálneho programu sme podporili z veľkej časti opatrenia na boj s COVID-19 a na ochranu verejného zdravia. Z programu IROP sme však tiež podporili modernizáciu ciest II. a III. triedy, centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti a rozbehli sme veľmi dôležitý projekt pre stredné školy, ktorého cieľom je posilniť partnerstvo s podnikmi a poskytnúť študentom možnosť odbornej praxe,“ vymenovala ministerka, ktorá považuje investície do vzdelávacieho systému pre rozvoj regiónov za kľúčové.

Z programov cezhraničnej spolupráce INTERREG, ktoré sú od októbra pod ministerstvom investícií, išlo 2,9 milióna eur na moderné vzdelávanie s ohľadom na požiadavky trhu práce, ďalšia výzva bola určená na podporu ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity.

Vlani pod MIRRI SR prešli tiež granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska, z ktorých sa podporili projekty na záchranu národného kultúrneho dedičstva. Napríklad obnova Beckovského hradu s alokáciou 809-tisíc eur, rekonštrukcia kaštieľa v Jelšave za milión eur, obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň s alokáciou 950-tisíc eur a mnohé ďalšie.  Okrem toho podporu získali viaceré projekty v oblasti kultúry a umenia. „Projekty financované z Grantov EHP a Nórska pomáhajú v regiónoch vytvárať dlhodobé pracovné miesta a tiež majú veľký prínos pre oblasť turizmu a rozvoj miestnej ekonomiky,“ zdôraznila Remišová.

Ministerka považuje za dôležitú celkovú zmenu filozofie regionálneho rozvoja, kedy sa o budúcnosti regiónu nerozhoduje len od stola, ale do procesu sú zapojení aktéri priamo v regióne prostredníctvom Rád partnerstva. Ľudia v regiónoch predsa najlepšie vedia, kde sú ich problémy a kam treba nasmerovať pomoc.“

V čase pandémie MIRRI SR vypísalo špeciálne výzvy pre samosprávy na pomoc v boji s COVID-19. Prostriedky z miliónovej štátnej dotácie išli na sociálne služby, zdravotníctvo či školstvo. „Tiež sme päťnásobne navýšili  pomoc pre mimovládne organizácie, ktoré s pandémiou bojujú v prvej línii,“ doplnila ministerka. Výrazná podpora išla do oblasti športu v Banskobystrickom kraji, ktorý bude v roku 2022 dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže. Na renováciu a vybudovanie nových športovísk bolo vyčlenených 900-tisíc eur.

Pozornosť ministerstva sa sústreďuje na región hornej Nitry, ktorú čakajú veľké zmeny v súvislosti s ukončením ťažby hnedého uhlia a jeho spaľovania. „Pre hornú Nitru a ďalšie regióny pripravujeme schému podpory vo výške 459 miliónov eur z Fondu spravodlivej transformácie. Prostriedky pôjdu na odstránenie ekologických záťaží, revitalizáciu krajiny, rozvojové inovačné projekty a tvorbu nových pracovných miest,“ uviedla ministerka regionálneho rozvoja. Už v roku 2020 MIRRI SR na hornej Nitre rozbehlo okrem toto transformačné projekty za takmer 55 miliónov eur. Ide o podporu tvorby nových pracovných miest v malých a stredných podnikoch, rekvalifikačné kurzy pre baníkov či výstavbu obchvatu Prievidze.

 „Okrem konkrétnej pomoci pre naše regióny sme ďalej pripravili víziu a stratégiu pre Slovensko do roku 2030. Lebo štát musí mať jasný plán  a priority, kam sa chce uberať. Ochrana prírodných zdrojov a životného prostredia sú v tejto národnej vízii prioritou. Rozvoj regiónu už nemožno merať len dĺžkou nových ciest, ale hlavne kvalitou života jeho obyvateľov. Preto pripravujeme ďalšie zmeny, aby mohlo dostať podporu čo najviac užitočných a zmysluplných projektov,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti regionálneho rozvoja za uplynulý rok:

Vízia Slovensko 2030 – plán rozvoja krajiny s výhľadom na budúce desaťročie

Pomoc regiónom v boji s koronou  z eurofondov aj štátneho rozpočtu – COVID opatrenia, podpora sociálnych služieb, vzdelávania, zdravotníctva

Pomoc hornej Nitre a ďalším priemyselným regiónom – príprava projektov, ktoré sa podporia z európskeho Fondu spravodlivej transformácie vo výške 459 miliónov eur a rozbeh transformačných projektov za takmer 55 miliónov eur

Zmena podpory najmenej rozvinutých okresov – transparentné prerozdeľovanie štátnych dotácii podľa jasných pravidiel

Podpora partnerstiev priamo v územiach – vznik Rád partnerstva a Integrovaných územných stratégií

Päťnásobne vyššia pomoc pre mimovládne organizácie v prvej línii boja s COVID-19 –  podpora projektov 49 organizácií v roku 2020 (práca so starými a chorými, online vzdelávanie, prevencia bezdomovectva a pod.), podobná výzva bola vyhlásená už aj v roku 2021

Podpora športu v Banskobystrickom kraji – 900-tisíc eur  na športoviská v súvislosti s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže v r. 2022

Podpora obnovy kultúrneho dedičstva, kultúry a umenia z grantov EHP a Nórska

 

Značky: