Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu vo výške 200 000 eur, ktorou podporí boj proti dezinformáciám, hoaxom a zlepšovanie mediálnych a digitálnych zručností. Výzva nadväzuje na úspešnú vlaňajšiu výzvu, z ktorej získalo podporu sedem zaujímavých projektov na podporu kritického myslenia určených pre žiakov, učiteľov aj širokú verejnosť.

„Denno-denne sme vystavení dezinformáciám, hoaxom a klamstvám nepriateľskej propagandy, ktorých cieľom je manipulovať verejnú mienku a vnášať do spoločnosti chaos. O tom, aké to môže mať vážne dopady, sme sa presvedčili počas pandémie a presviedčame sa o tom tiež v čase ruskej vojenskej agresie namierenej proti nášmu susedovi, Ukrajine. Preto dlhodobo podporujeme iniciatívy a projekty, ktoré podporujú kritické myslenie, zvyšujú digitálnu gramotnosť a pomáhajú ľuďom orientovať sa v záplave klamstiev a účelových manipulácií, ktoré sa šíria najmä v online priestore. Vyhlasujeme už druhú výzvu na boj proti dezinformáciám a hoaxom, ktorej cieľom je podporiť kvalitné projekty pre školy, učiteľov aj zamestnancov štátnej správy,“ povedala vicepremiérka Remišová.

Výzva vo výške 200 000 eur je určená na vzdelávanie a osvetové aktivity, kampane, ale aj na rozvoj kvalitnej žurnalistiky. O podporu sa môže uchádzať neziskový sektor, školy, univerzity, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcami a vyššími územnými celkami, ale aj podnikatelia či verejné výskumné inštitúcie.

Aktivity musia byť orientované na žiakov, študentov, učiteľov, zamestnancov verejnej správy alebo širokú verejnosť. Zamerané majú byť na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, vytváranie kreatívnych reakcií na hoaxy, podporu kritického myslenia, zvyšovanie mediálnej gramotnosti a pod.

Zapojiť sa do výzvy a poslať žiadosť o poskytnutie dotácie je možné do 21. augusta 2022.

Viac informácií o samotnej výzve nájdete na: https://challenge.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-voblasti-prevencie-a-boja-proti-dezinformaciam-a-nepravdivym-spravam-na-internete/

V poradí druhá výzva zameraná na boj proti dezinformáciám nadväzuje na úspešnú minuloročnú výzvu, v rámci ktorej MIRRI SR podporilo sedem projektov v hodnote 120 000 eur. Medzi podporené organizácie patrili  Divadlo Jána Palárika z Trnavy, Združenie Art Aktivista, Príbehy 20. storočia, Zmudri, Európsky inštitút (ovce.sk), Zafirah a TACHLES. Tie sa žiakom a študentom škôl aj verejnosti prihovorili formou krátkych filmov, rozprávky, vlogov, príručky kritického myslenia či divadelného predstavenia. Viac informácií o podporených projektoch nájdete na:  https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-podporime-7-projektov-ktore-prispeju-k-boju-s-dezinformaciami/

Značky: