Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vicepremiérka Veronika Remišová na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády Eduardom Hegerom predstavila plán, ako zachrániť pre Slovensko miliardy z eurofondov. „Času máme málo. To, čo minulé vlády skoro sedem rokov zanedbávali, sa musíme teraz pokúsiť dohnať za necelé tri roky,“ vyhlásila ministerka investícií Veronika Remišová. Podľa podpredsedníčky vlády je to výzva pre všetky ministerstvá, ktoré riadia jednotlivé operačné programy.

„Keď v marci 2020 nastupovala nová vláda, z eurofondového balíka na roky 2014 – 2020, ktorý predstavuje vyše 15 miliárd eur, nebola vyčerpaná ani jedna tretina. Predchádzajúce vlády skrátka neboli schopné využiť za takmer sedem rokov podstatnú časť eurofondov, ktoré majú slúžiť pre rozvoj Slovenska. Na to, aby sme sa toto ich trestuhodné nekompetentné riadenie eurofondov pokúsili zvrátiť, nám zostávajú len tri roky,“ povedala Remišová, ktorá stojí na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Jej rezort eurofondy metodicky koordinuje.

„Musí to byť premiérska téma, pretože ide o enormný balík peňazí,“ zdôraznil predseda vlády Eduard Heger.

„Za čerpanie v jednotlivých operačných programoch nesú plnú zodpovednosť jednotlivé ministerstvá, ktoré ich spravujú. Preto všetky ministerstvá musia zásadným spôsobom zrýchliť využívanie peňazí z eurofondov, aby tieto prostriedky pomohli v čase krízy pomôcť Slovensku. Lebo čo nestihneme vyčerpať, o to Slovensko nenávratne príde,“ upozornila s tým, že za minulých vlád takto Slovensko od roku 2014 stratilo už vyše 150 miliónov eur.

Vicepremiérka predstavila nový plán krízového manažmentu a 8 pilierov zvýšeného dohľadu nad eurofondami:

  1. Optimálne rozdeliť čerpanie, aby nezostalo najviac až na rok 2023
  2. Akčné plány pri rizikových programoch
  3. Vnútorný presun prostriedkov v rámci jednotlivých OP, aby sa nasmerovali do oblastí, kde sa stihnú využiť
  4. Sústrediť sa na strategické projekty a pravidelne ich kontrolovať
  5. Stanoviť úlohy pre riadiace aj sprostredkovateľské orgány a monitorovať ich plnenie
  6. Vytvoriť a dopĺňať zásobník projektov pri rizikových programoch
  7. Zaviazať riadiace a sprostredkovateľské orgány k plneniu úloh uznesením vlády
  8. Zabezpečiť zazmluvnenie: 90% alokácie do konca 2021 – 100% alokácie vrátane REACT-EU do konca 2022

Podľa Remišovej je veľmi dôležité, aby rezorty a samospráva mali vytvorené zásobníky dobre pripravených projektov. Takisto zdôraznila dohľad nad veľkými strategickými projektami, na ktoré sú určené veľké objemy peňazí a majú problémy s realizáciou. Ako jeden z takýchto strategických projektov  spomenula príklad budovania električkovej trate v bratislavskej Petržalke, na ktorý je vyčlenených 95 miliónov eur, no čerpanie peňazí je zatiaľ nula.

Ďalším problémom, na ktorý podpredsedníčka vlády upozornila, sú korekcie. „To sú chyby, nezrovnalosti, ale aj podvody, ku ktorým za bývalých vlád dochádzalo. Takéto neoprávnené výdaje Európska komisia  Slovensku nepreplatila a museli byť hradené z nášho štátneho rozpočtu, hoci sme tieto peniaze mohli využiť oveľa lepšie – na školy, nemocnice, alebo sociálne opatrenia,“ ozrejmila ministerka. Preto považuje za dôležité takýmto chybám predchádzať.

Remišová doteraz prestavila už niekoľko balíkov zjednodušení v oblasti eurofondov. Ide napríklad o zrušenie nadbytočných kontrol verejného obstarávania, zjednodušenie pracovných výkazov, flexibilné zmeny už vyhlásených výziev. „Popri zjednodušovaní eurofondov však zostáva našou prioritou tiež transparentnosť. Preto sme v novom zákone prišli s opatreniami proti konfliktu záujmov, zverejňovať sa budú poradcovia pri jednotlivých projektoch, odporúčania auditov, neúspešní žiadatelia dostanú možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o zastavení konania. V minulosti boli eurofondy synonymom korupcie a svedčia o tom škandály, na ktoré som aj ja upozorňovala. Kauza Dobytkár je takýmto ukážkovým príkladom megakorupcie a prania špinavých peňazí. Takéto prípady sa nesmú opakovať a ja urobím všetko pre to, aby pravidlá boli nastavené dobre, férovo a eurofondy sa čerpali bez korupcie,“ vymenovala.

Správu o stave Európskych štrukturálnych a investičných fondov predloží vicepremiérka Remišová v stredu na rokovaní vlády. Šéfov jednotlivých rezortov bude zároveň informovať o odporúčaniach, ktorých prijatie má viesť k lepšiemu čerpaniu eurofondov.

„Dobré využívanie peňazí je kolektívna zodpovednosť celej vlády a spoločnými silami musíme dohnať premárnený čas. Eurofondy môžu Slovensku pomôcť dostať sa zo súčasnej krízy, až 80% verejných investícii ide práve z eurofondov. Potrebujeme nové a bezpečné cesty, moderné nemocnice, lepšie školy, pracovné miesta s pridanou hodnotou, čistejšie životné prostredie, preto bojujeme, aby každé euro bolo využité zmysluplne a transparentne,“ dodala ministerka Remišová.

Značky: