Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výsledky výzvy zameranej na podporu projektov v oblasti budovania informačnej gramotnosti a boja s dezinformáciami. Výzva je financovaná v zmysle zákona č. 111/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva a schémy podpory digitálnej transformácie Slovenska.

Žijeme takzvanú postfaktickú dobu. Dobu, v ktorej nejde o fakty, o to, či sú podávané informácie skutočnými informáciami a teda pravdivé, alebo je to len dobre premyslená lož, ktorej cieľom je manipulovať verejnú mienku a vnášať do spoločnosti chaos. Preto boju s dezinformáciami venujeme veľkú pozornosť. V spolupráci s odbornými hodnotiteľmi sa nám podarilo vybrať kvalitné projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu povedomia o tejto problematike a pomôžu zraniteľným skupinám pri budovaní zručností a odolnosti voči dezinformáciám. Aktivity občianskej spoločnosti v oblasti boja s dezinformáciami a rozvoja informačnej gramotnosti považujeme za veľmi dôležité a v snahách podporiť prínosné projekty chceme pokračovať aj v budúcnosti,“ uviedlapodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Vyhlásená výzva v hodnote 120 000 eur bola určená na zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností, na získavanie zručností potrebných na prácu s informáciami, ako sú napr. kritické myslenie a schopnosť analyzovať zdroje informácií.

Celkovo sa do výzvy prihlásilo 49 projektov, ako úspešných bolo vyhodnotených 7 projektov. Medzi podporenými projektami sú divadelná inscenácia a vzdelávacie workshopy pripravené Divadlom Jána Palárika v Trnave, rozvoj medziodborového edukačného webu postpravda.sk pod vedením Združenia Art Aktivista, osvetové aktivity inšpirované modernými dejinami Slovenska a európskou pamäťou, ktoré bude organizovať združenie Príbehy 20. storočia, tvorba príručky kritického myslenia vytvorená organizáciou Zmudri, pokračovanie animovaného  edukačného projektu Ovce.sk, vzdelávacia kampaň zameraná na širokú verejnosť v réžii združenia Zafirah, či projekt zameraný na vyvracanie hoaxov o židovskej komunite, ktorý pripravila židovská televízia Tachles TV.

Konečné výsledky výzvy sú zverejnené na webstránke www.chalange.gov.sk

Značky: