Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pomáhame seniorom nestratiť sa v digitálnom svete. Vďaka projektu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR budú mať desaťtisíce slovenských seniorov možnosť nadobudnúť a zlepšiť si svoje digitálne zručnosti. Okrem odborných školení im projekt poskytne tiež bezplatný prístup k špeciálne nakonfigurovaným tabletom či smartfónom.

„Starostlivosť spoločnosti o seniorov sa nemôže začínať a končiť len na pár eurách k dôchodku tak, ako to robili minulé vlády. Starším ľuďom musíme zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, preventívne konzultácie s lekármi či jednoduchý prístup k službám. Základným predpokladom pre to, aby sa seniori mohli plnohodnotne začleniť do chodu spoločnosti, sú dnes digitálne zručnosti,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

„Mnohé úrady, inštitúcie a služby komunikujú s občanmi už len elektronicky. Práve seniori sú v tomto smere ohrozenou skupinou, ktorá má sťažený prístup k výhodám, ktoré digitalizácia prináša. Pandémia priniesla tiež sociálnu izoláciu doteraz nepoznaných rozmerov, ktorú mladšie ročníky zvládli lepšie vďaka komunikácii cez sociálne siete a aplikácie, no pre ľudí vo vyššom veku znamenala reálnu osamelosť, stratu kontaktov s blízkymi a obmedzený prístup k službám. Náš projekt je konkrétnym riešením ako seniorom pomôcť. Vďaka bezplatným školeniam sa digitálne zariadenia naučia fyzicky používať, využívať ich na komunikáciu s úradmi či lekárom, alebo vyhľadávať potrebné informácie,“ ozrejmila Remišová.

Prostredníctvom projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ MIRRI SR pomôže seniorom zorientovať sa v oblasti nových technológií, naučiť sa ich používať, alebo zlepšiť svoje IT zručnosti. Projekt, na ktorý je vyčlenených 69,4 mil. eur, zahŕňa nielen prezenčné a e-learningové školenia, ale aj zabezpečenie dátového pripojenia a distribúciu senior tabletov či iných zariadení (napríklad notebookov a smartfónov) vyškoleným seniorom, ktorí sa do projektu zapoja a prejavia o technickú podporu záujem.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, do ktorého MIRRI SR pripravilo komponent Digitálne Slovensko na podporu kybernetickej bezpečnosti, digitálnej ekonomiky, eGovernentu a digitálnych zručností.

Aktuálne je projekt v prípravnej fáze.Ministerstvo rokuje s univerzitami tretieho veku, základnými a strednými školami, samosprávami, ale aj občianskymi združeniami, ktoré sa venujú práci so seniormi.

„Tento týždeň som o našom projekte rokovala aj so zástupcami Jednoty seniorov Slovenska. Prijali ho veľmi pozitívne, čo nás teší, pretože práve v spolupráci s nimi sa nám môže podariť osloviť čo najviac ľudí z cieľovej skupiny,“ povedala ministerka informatizácie.

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na kvantitatívny prieskum medzi seniormi. Naplánovaný je na november. Jeho cieľom je zmapovať digitálne zručnosti seniorov na Slovensku a ich postoj k technológiám, ale aj to, aké technické zariadenia vlastnia, či a akým spôsobom využívajú komunikačné kanály.

„Žijeme dobu hoaxov. Každý deň sa na sociálnych sieťach môžeme stretnúť s prekrúcaním reality, so šírením falošných správ, ktoré neraz môžu hraničiť až so situáciami ohrozujúcimi život. Náš projekt pomôže seniorom, ktorí sú v tomto smere veľmi zraniteľní, informácie rozlišovať a správne vyhodnocovať,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Prvú fázu digitálnych školení pre seniorov plánuje ministerstvo informatizácie spustiť na jar roku 2022. Už v priebehu budúceho roka by mohlo byť vyškolených niekoľko tisíc seniorov.

Podľa údajov Eurostatu z roku 2020 až 19 % Slovákov vo veku 55 – 74 rokov nikdy vo svojom živote nepoužilo internet. V Nemecku ho nepoužíva 11 % obyvateľov tejto vekovej kategórie, vo Fínsku a Švédsku sú to iba 4 % . Podiel osôb vo veku 65 – 74 rokov s aspoň základnými digitálnymi zručnosťami je len 11 %, kým priemer EÚ v rovnakej vekovej kategórii je 24 %. Na Slovensku seniori zaostávajú za strednou generáciou v digitálnych zručnostiach viac než v iných krajinách.

Aj preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR rozbieha projekty, ktorých cieľom je digitálnu gramotnosť zlepšiť. V spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spustilo už v auguste národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ v hodnote takmer 990 000 eur. Jeho cieľom je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín.

Značky: