Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vláda SR odobrila postup krokov pri urýchlení  riešenia stavu vendor lock-in informačných systémov verejnej správy. Kabinet ďalej poveril Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prípravou systémového riešenia. Vláda zároveň zaviazala štátne orgány, aby rezortu Veroniky Remišovej poskytli súčinnosť pri plnení úlohy.

„Dali sme NKÚ skontrolovať relatívne malý projekt z oblasti informatizácie a aj tu bolo zistených veľmi veľa pochybení, okrem iného aj obrovské predraženie. Bežne dostupné riešenie bolo na trhu za 490-tisíc eur, vláda Smeru urobila obchod za 6,1 milióna. Tento projekt už rieši NAKA, ale takýchto vyprodukovala bývalá garnitúra desiatky, možno stovky. Spolu so stratou 5,5 mil. eur nám zostal produkt v lock-in režime, s ktorým je dnes ťažké pohnúť. Štát musí pri podpise zmluvy získať kompletné know-how, aby nebol rukojemníkom dodávateľov. Za čias nominantov SMER-u, ktorí dnes hája farby Hlasu, si prostredníctvom vendor lock-in dodávatelia zmluvne „poisťovali“ svoju pozíciu, keďže ich nahradením by došlo k dočasnému výpadku služieb. Tomuto musí byť koniec,“ povedala ministerka Veronika Remišová. Ako ďalej dodala, situácie, kedy sa zmluvy nachádzajú v stave lock-in, je možné považovať za dlh bývalej vlády, ktorá tento stav neriešila a aj z toho dôvodu sa momentálne viaceré orgány verejnej moci dostávajú do bezvýchodiskovej situácie, keď nevedia zabezpečiť prevádzku kritických systémov pre správne fungovanie štátu.

Podľa štátneho tajomníka Jána Hargaša v súčasnosti existujú zákonné nástroje vysporiadania sa s vendor lock-in, ktoré boli definované už v koncepcii nákupu IT vo verejnej správe. Sú nimi uzatvorenie dodatku k už existujúcej zmluve s úpravou povinnosti vysporiadať výhradné práva a využitie postupu priameho rokovacieho konania za účelom vysporiadania majetkových práv. „Tieto možnosti sú však  limitované zákonom o verejnom obstarávaní, preto nie je možné riešiť všetky situácie vendor lock-in postupmi podľa platného práva,“ vyhlásil Hargaš. Dôvodom je požiadavka vysokej autorskej odmeny, resp. ceny za udelenie výhradných práv dodávateľom.

MIRRI SR považuje za nevyhnutné navrhnúť mechanizmus systémového vysporiadania sa s touto situáciou. Prvým nevyhnutným krokom k nastaveniu koncepčného riešenia je analýza aktuálneho stavu vendor lock-in. MIRRI SR zároveň v spolupráci so zástupcami z Úradu pre verejné obstarávanie, expertom na autorské právo a odbornou verejnosťou plánuje vytvoriť tím, ktorý po vyhodnotení všetkých relevantných informácií navrhne systémový spôsob riešenia.

Vendor lock-in je v oblasti IT systémov dlhodobo vnímaným problémom. Je to stav, kedy sa verejný obstarávateľ stane závislým na dodávateľovi informačného systému a musí využívať výlučne jeho služby alebo technické riešenia. V praxi to znamená, že rozvoj alebo prevádzku takéhoto IT systému v stave „lock-in“ môže dodávať výhradne firma, ktorá systém dodala. Orgány verejnej moci sú tak odkázané na ceny a služby, ktoré navrhne výhradný dodávateľ a nie je v pozícii ich negociovať.

Značky: