Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vláda SR schválila strategickú koncepciu pre informatizáciu verejnej správy

Moderný štát a fungujúce digitálne služby pre občana. To je cieľom Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy pre roky 2021 – 2026, ktorú na rokovanie vlády predložila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Podľa schválenej stratégie sa štátna a verejná správa budú orientovať na občana, na proaktívne služby, digitálne úrady, transparentnosť v obstarávaní a podporu ľudských zdrojov. Schválenie tohto strategického dokumentu je jeden z prvých míľnikov Plánu obnovy a odolnosti.

„Za bývalých vlád sa do informatizácie štátu investovala miliarda eur, ale kvalita a dostupnosť služieb tomu ani zďaleka nezodpovedá. Občan musí stále chodiť po úradoch a dožadovať sa svojich práv, verejná správa nerieši životné situácie občana, úrady vyžadujú od ľudí stále tie isté potvrdenia a tlačivá. Občania preferujú osobný kontakt s úradmi a žiadosti zasielajú listinne a údaje v elektronických formulároch nie sú predvyplnené, hoci štát tieto údaje už má vo svojich databázach. Pri nástupe do funkcie v marci 2020 som si za jeden z hlavných cieľov dala zásadným spôsobom zlepšiť digitálne služby štátu pre občanov a zo Slovenska spraviť moderný fungujúci štát,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Koncepcia predpokladá výrazný pokrok Slovenska v indexe DESI o 40 % do roku 2026 oproti súčasnému stavu. Tento index sleduje pokrok v digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov EÚ. Slovensko sa v ňom opakovane umiestňuje pod priemerom EÚ, v roku 2021 nám patrí 22. miesto.

„Digitálna transformácia, ktorá čaká Slovensko, musí byť v prvom rade spravodlivá. K výhodám, ktoré prináša, musia mať prístup všetci občania bez ohľadu na to, v ktorom regióne žijú, z akého sociálneho prostredia pochádzajú,  alebo aký majú vek. Prístup k informáciám a službám štátu musí byť jednoduchý a komfortný. Informačné technológie nám musia pomáhať v starostlivosti o zdravie, vo vzdelávaní, v ekonomickom rozvoji aj v podnikaní,“ priblížila víziu nového štátneho IT vicepremiérka Remišová.

Štátna a verejná správa sa v informatizácii sústredí na 4 prioritné osi:

 1. Lepšie služby – kvalitné elektronické služby pre občanov a podnikateľov, agenda podľa životných situácií  
 2. Digitálna a dátová transformácia – odbúranie papierového sveta úradov a skrátenie času vybavenia digitálnych služieb štátu
 3. Efektívne IT – zvýšenie hodnoty IT systémov a optimalizácia prevádzkových nákladov 
 4. Kybernetická a informačná bezpečnosť – ochrana dát a školenie odborníkov

„Viaceré riešenia sme rozbehli už pred schválením tejto národnej koncepcie. Ide napríklad o zákon proti byrokracii, ktorý bol prijatý v júli v parlamente dokonca aj hlasmi opozície. Už od januára sa zruší predkladanie 10 výpisov a potvrdení na úradoch, celkovo sa do roku 2024 zruší až 21 okruhov potvrdení. Zároveň sa zdigitalizuje prvá životná situácia – narodenie dieťaťa, pri ktorej rodičia nebudú musieť predkladať na úradoch žiadne dokumenty, ale naopak, štát im bude sám aktívne ponúkať služby napríklad v podobe zapísania do poisťovne či uvedenie trvalého bydliska a podobne,“ vysvetlil štátny tajomník Ján Hargaš.

Ministerka Remišová tiež zdôraznila transparentnosť a efektívnosť. „Od začiatku jasne a nekompromisne presadzujeme princípy bezkporupčnosti, profesionálneho riadenia a efektívneho vynakladania peňazí daňových poplatníkov. Za uplynulý rok sa nám v prevádzke štátnych IT systémov podarilo ušetriť až 72 miliónov eur, veľkú časť z toho vďaka dodatkom k zmluvám, na základe ktorých dostávame služby od dodávateľov o milióny lacnejšie ako to bolo v minulosti. 40 miliónov eur sme ušetrili tým, že datacentrum sme zo súkromných priestorov presťahovali do priestorov štátnej spoločnosti,“ pripomenula.

Podľa koncepcie sa štát sústredí na tieto strategické úlohy:

 • zaviesť mobilné ID ako ďalšej formy prístupu k službám štátu
 • do prostredia verejnej správy zaviesť pohľad cez životné situácie občana; do roku 2023 MIRRI v spolupráci s NASES nasadia napríklad – personalizované prostredie pre prihlásených občanov a podnikateľov, navigáciu pre životné situácie, kedy občan vopred uvidí kroky, ktoré ho čakajú
 • v oblasti agendových informačných systémov pôjde o obstarávanie a využívanie systémov, ktoré umožnia občanom riešiť životné situácie online
 • v štátnej a verejnej správe budú preferované systémy digitálnych úradov – pracovník úradu sa bude doňho prihlasovať len raz a bude mu umožnený prístup na všetky aplikácie a dáta, ktoré k práci potrebuje
 • v oblasti riadenia údajov je to najmä dátová integrácia a využívanie predvyplnených formulárov tak, aby občan nemusel opätovne predkladať údaje, ktoré štát už má
 • zvýšenie počtu otvorených údajov a ich publikovanie pre občanov a podnikateľov
 • intenzívnejšie využívanie vládneho cloudu inštitúciami štátnej a verejnej správy
 • V oblasti kybernetickej bezpečnosti pôjde o zameranie sa na včasné rozpoznanie incidentov a posilnenie oblasti vzdelávania

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, do ktorej prípravy MIRRI SR zapojilo desiatky odborníkov z ministerstiev, IT komunity aj samosprávy je strategický dokument záväzný pre inštitúcie štátnej a verejnej správy. Určuje, kam bude smerovať štátne IT v najbližších šiestich rokoch. Nadväzuje na iné už schválené strategické dokumenty ako Stratégia digitálnej transformácie Slovenska, Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 -2027, Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021-2025, ale aj Plán obnovy a odolnosti, a ďalšie. Národná koncepcia bude pretavená do praxe prostredníctvom akčných plánov.

Značky: