V relácii Teleráno na Markíze sme hovorili o tom, ako je to so štvrtým mobilným operátorom. Popisovali sme naše skúsenosti s nákupom karty a prvých volaniach.

Hovorili sme aj o tom, ako príchod tohto operátora zamieša karty na slovenskom telekomunikačnom trhu a tak sa aj stalo.