Železnične priecestia, letiskové haly ale aj iné infraštruktúry vyžadujú aktívny monitoring.

Firma TTC Marconi má zariadenia, ktoré sníma stavy na kritických miestach a podáva dispečerovi hlásenia. Pozrite si naše video, ako takýto monitoring funguje a čo všetko sa dá vyhodnocovať pri rôznych incidentoch.

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.