Železnične priecestia, letiskové haly ale aj iné infraštruktúry vyžadujú aktívny monitoring.

Firma TTC Marconi má zariadenia, ktoré sníma stavy na kritických miestach a podáva dispečerovi hlásenia. Pozrite si naše video, ako takýto monitoring funguje a čo všetko sa dá vyhodnocovať pri rôznych incidentoch.