Spoločnosť Domotron na výstave Coneco predstavila novinky zamerané na inteligentnú domácnosť. 

Videli sme možnosť vybudovania inteligentnej domácnosti v už existujúcom dome alebo byte, pričom jednotlivé prvky boli pripojené bezdrôtovým spôsobom. Rovnako sme videli nové prvky ako bolo napr. inteligentné tlačidlo reagujúce na dotyk a skupina LED prvkov zobrazuje stav nastavenia žiadaného parametra. Na záber sme si pozreli aj spôsob ovládania inteligentnej domácnosti pomocou systému Amazon Alexa.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.