Do redakcie sme dostali zaujímavé zariadenie určené na prezentáciu obsahu napr. v predajniach. Nazýva sa Slideshow, je to v podstate miniatúrny počítač s operačným systémom Android a distribuuje ho spoločnosť Agem Computers.

Je to prehrávač, ktorý umožní bez zložitého nastavovania spúšťať v slučke prezentačné materiály na televízore alebo monitore s HDMI vstupom. Stačí zapojiť prehrávač na napájanie a do HDMI portu televízora/monitora.

Pri prvom zapnutí nastavíte základné voľby vrátane prístupu cez Wi-Fi a vložíte USB kľúč so súbormi, ktoré budete prehrávať. Prehrávač si súbory skopíruje do internej pamäte a začne ich v cykle prehrávať. Po každom ďalšom zapnutí sa začnú automaticky prehrávať súbory, ktoré ste nahrali, ďalej už nemusíte nič nastavovať. Pokiaľ sa zaplní vnútorná pamäť, môžete využiť aj microSD kartu na jej rozšírenie.

Nahrávanie súborov je možné z USB kľúča alebo z počítača po Wi-Fi sieti, prezentovať môžete obrázky (podporované formáty: JPG, PNG, BMP, GIF, WEBP) alebo videá (720p, podporované formáty: MPEG1/2/4, H263, H264, WMV).

Súčasťou balenia je aj diaľkové ovládanie, vďaka ktorému môžete meniť hlasitosť pri videách, mazať súbory, zmeniť dĺžku zobrazovania obrázkov a pod. Cena zariadenia je 31.19 EUR.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.