V oblasti e-mailového marketingu existuje množstvo skratiek, s ktorými sa bežný užívateľ takmer nestretne, ale pre marketingového manažéra, sú úplne zásadné z hľadiska doručiteľnosti e-mailových správ. Ich znalosť a správne použitie dokonca pomáha zamedziť strate reputácie a vedie taktiež k ochrane domény a značky pred zneužitím spamermi a phishermi. V tomto článku vám ich predstavíme.

DKIM

Skratka DKIM (DomainKeys Identified Message) predstavuje digitálny podpis správy, ktorým podpisujúca strana preberá za obsah správy zodpovednosť. Zatiaľ čo pri e-mailovej správe bez DKIM podpisu nie je vôbec preukázateľné, kto tento e-mail skutočne odoslal (keďže je možné nastaviť akúkoľvek adresu odosielateľa), tak u správy podpísanej je úplne jednoznačné, kto berie za tuto správu zodpovednosť. A to sa netýka len hromadných správ ale akýchkoľvek správ. „Pokiaľ z firmy odosielate správu bez DKIM podpisu, vaši príjemcovia nemôžu nikdy vedieť, že správa nebola podvod a zároveň tak umožňujete komukoľvek zneužiť vašu doménu,“ hovorí Jakub Olexa, expert na e-mailový marketing zo spoločnosti Mailkit. Samozrejme takto jednoduché to však nie je, pretože podpísať sa môže taktiež ktokoľvek za vás pomocou svojej domény (napr. poskytovateľ e-mailových služieb), takže prichádza na rad ďalšia technológia, a to SPF.

SPF

SPF je skratka pre Sender Policy Framework, alebo definíciu pravidiel odosielateľa. Pomocou tejto definície majiteľ domény určuje, odkiaľ (z akých IP adries) môžu pochádzať e-mailové správy odoslané v mene tejto domény, a tiež ako striktne sa má toto pravidlo aplikovať. SPF je teda zásadným mechanizmom, ktorý vám umožní obmedziť zneužitie vašich adries za účelom spamovania. „Bohužiaľ, tento mechanizmus nedokáže zneužitiu úplne zabrániť, pretože je tu stále priestor pre emailové služby, ktoré môžu využiť takzvané obálky. Tie spôsobia, že sa kontrola SPF prevedie proti doméne poskytovateľa a nie doméne uvedenej v adrese odosielateľa,“ uvádza Jakub Olexa.

Práve táto nejasnosť súvisiaca s faktickým odosielateľom, adresou odosielateľa v správe a použitým DKIM podpisom viedla Yahoo (ktoré stálo aj za vývojom DKIM) v spolupráci so spoločnosťou Paypal k vývoju nového riešenia, ktoré by umožnilo výmenu informácií o bezpečnostných pravidlách medzi odosielateľmi a príjemcami správ. Tento vývoj potom vyústil do systému, ktorý je známy pod skratkou DMARC.

DMARC

DMARC je špecifikácia, ktorá umožňuje prepojiť dve vyššie uvedené technológie autentifikácie SPF a DKIM a informovať server prijímajúci správu o tom, aké pravidlá má aplikovať na správy z určitej domény. DMARC však ide ešte o kúsok ďalej, pretože jeho cieľom bolo zabezpečiť nielen výmenu informácií o pravidlách, ale čiastočne ich nahradiť a rozšíriť. „Kým SPF komunikuje samo o sebe pravidlá, ako naložiť so správami, ktoré nezodpovedajú svojím pôvodom definovaným IP adresám, tak DKIM nijak neurčuje, či podpis existovať musí, iba umožňuje overiť existujúci. DMARC preto vyžaduje existenciu tak SPF ako aj DKIM a stanovuje pravidlá určujúce, ako naložiť so správami, ktoré nezodpovedajú DMARC pravidlám domény,“ vysvetľuje expert zo spoločnosti Mailkit poskytujúcej profesionálne riešenia pre e-mailový marketing. Pravidlá umožňuje aplikovať aj na určité percento správ a stanovuje, ako s nedopovedajúcimi správami naložiť (karanténa alebo odmietnutie). Zároveň však definuje aj metódy spätnej väzby, ktorá umožňuje vlastníkovi domény prijímať reporty o tom, ako boli DMARC pravidlá aplikované na správy a koľko správ pravidlám vyhovovalo a koľko nie, vrátane informácie o pôvode a mechanizmoch, ktoré zlyhali.

Čo z toho vyplýva?

V súvislosti s DMARC čaká firmy využívajúce e-mailový marketing viacero zmien. Yahoo už nasadilo v minulom roku DMARC s pravidlom pre odmietanie správ nevyhovujúcich DMARC na doménach yahoo.com a národných variantoch a 2. novembra zaviedlo pravidlá aj pre domény ymail.com a rocketmail.com. AOL vykonalo rovnakú zmenu na začiatku roka a Gmail zavedie pravidlá pre zamietanie správ zo svojich domén počas roka 2016. „Na bežných užívateľov to v zásade nebude mať veľký vplyv, len to eliminuje možnosť, že by sa za nich vydával niekto cudzí. Zásadný vplyv to ale má na spoločnosti, ktoré pre svoju komunikáciu používajú práve e-mailové adresy na Gmail, Yahoo alebo AOL, čo je samo o sebe veľmi zlé. Do budúcnosti možno čakať, že DMARC zavedie aj Azet, Seznam, Centrum a všeobecne väčšina veľkých poskytovateľov e-mailových služieb, pretože je to jediná cesta, ako zabrániť zneužívaniu ich adries a zásadným spôsobom obmedziť spam,“ dopĺňa Jakub Olexa zo spoločnosti Mailkit.

Pre profesionálnych marketérov to v budúcnosti bude znamenať väčší dôraz na používanie kvalitných riešení e-mailového marketingu s podporou SPF, DKIM aj DMARC. „Pri drobných odosielateľoch marketingových správ by to malo byť kľúčovým impulzom pre obstaranie vlastných domén a ukončenie komunikácie z adries na freemailových službách, za ktoré už dávno spam filtre penalizujú,“ uzatvára Jakub Olexa.

Viac praktických informácií o efektívnom fungovaní e-mailového marketingu nájdete na stránke www.mailkit.eu.

Značky: