Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti UNIQA poisťovne priebežne nahlasujú škody, ktoré najmä na severe a východe Slovenska spôsobili víkendové supercelárne búrky, spojené s prívalovými zrážkami, krúpami a lokálnymi povodňami. Klienti nahlasujú najmä zatopenie pivníc a garáží ako aj zatečenie domov. Ponúkame rady, ako postupovať pri nahlasovaní škôd následkom záplav či povodní. Poisťovňa opätovne vyzýva ľudí, aby si skontrolovali poistné zmluvy a v prípade veľmi starých poistiek zreálnili nízke poistné sumy s aktuálnou hodnotou nehnuteľnosti.  

Zaplavená pivnica, bahno v dome, zničené steny, narušená statika, poruchy elektroinštalácie, zničený nábytok a spotrebiče. Živelné udalosti akými sú záplavy po intenzívnych lejakoch dokážu napáchať na našich obydliach veľké škody. Klientom odporúčame, aby škody po záplavách nahlásili poisťovni čo najskôr – telefonicky online alebo osobne na pobočke.

„Ak Vám zatopilo dom, pivnicu, či garáž, mali by ste vykonať všetky opatrenia, aby ste zamedzili zväčšeniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať. K vybaveniu škodovej udalosti je potrebný súpis poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia a je vhodné urobiť si aj vlastnú fotodokumentáciu,“  hovorí riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková. Väčšina poisťovní ponúka k poistke domu či domácnosti bezplatné asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť aj v prípade takejto živelnej udalosti. „Asistenčnú službu môžete využiť v prípade nápravy havarijného stavu, ktorý spôsobila záplava – pomôže s elektrinou, odvezie zariadenie domácnosti, ktorému hrozí poškodenie vodou a v prípade núdze zabezpečí aj náhradné ubytovanie,“ pripomína S. Vlasková z UNIQA.

Voda ničila  najmä garáže a pivnice domov

V rámci škôd na domoch a bytoch klienti hlásili najmä zatopenie objektov, keď následkom silnej búrky došlo vo viacerých prípadoch k upchatiu kanalizácií či dažďových rúr, čo spôsobilo zaliatie pivníc a garáží. Išlo tiež o priame zatopenie vodou následkom zrážok ale aj vytopenie v dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. Poškodené sú najmä pivničné priestory a priestory pod úrovňou okolitého terénu. Klienti nahlásili aj niekoľko škôd, ktoré boli spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez porušené strešné krytiny či obvodový plášť domu. Niekoľko hlásení sa týka aj poškodenia častí strešných krytín, komínov či satelitných parabol. Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom búrky sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje aj živelné pohromy.

Pozor na staré poistky a podpoistenie

Stále pripomíname, že problémom pri likvidácii škôd po povodniach či záplavách bývajú   veľmi staré poistné zmluvy, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Ľudia sú potom sklamaní, keď pri poistnej udalosti nedostanú plnú sumu, ktorú od poisťovne požadovali. „Treba si uvedomiť, že ak mala nehnuteľnosť pred 30 rokmi hodnotu 15 000 EUR, dnes to môže byť 150 000 EUR. Najmä v čase záplav sú staré poistky s nízkymi poistnými sumami veľkým problémom, napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená,“  hovorí S. Vlasková z UNIQA poisťovne a dodáva: „Zvlášť teraz, keď aj následkom klimatických zmien prichádza k náhlym zmenám počasia, ktoré vedia za krátky čas napáchať veľké škody, klientom odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty. Nová poistka im už garantuje, že ak nám uviedli správnu rozlohu nehnuteľnosti,  nedôjde k podpoisteniu.“  Poistná suma nehnuteľnosti je totiž v súčasnosti stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré nám uvedie klient a poistenie sa dojednáva s automatickou indexáciou poistnej sumy.  Znamená to, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, nakoľko hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená.

Škody na vozidlách kryje havarijné poistenie

Škody následkom záplav na motorových vozidlách budú hradené z havarijného poistenia, ktoré už v základnom poistení kryje aj škody spôsobené živelnou udalosťou. „Ak došlo k poškodeniu vozidla v dôsledku živelnej udalosti, odporúčame kontaktovať call centrum poisťovne a nahlásiť škodu. Odporúčame tiež všetko zdokumentovať, fotografiami či videom a počkať na obhliadku poisťovne, ktorá zistí rozsah škôd. V prípade, že je vozidlo nepojazdné, cez asistenčnú službu si dohodnite odtiahnutie vozidla do servisu, ktorý vykoná diagnostiku vozidla,“ radí S. Vlasková.

Značky: