Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nezisková organizácia Mladý pes štartuje webový  portál o detských videohrách. Vĺčatá.sk pomôžu predovšetkým rodičom zorientovať sa v problematike videohier a budú pravidelne prinášať na túto tému názory odborníkov. Web sa zameriava na videohry určené deťom vo veku 2 ÷ 13 rokov, ktoré majú potenciál deti vzdelávať a rozvíjať ich tvorivosť. Na obsahu webu spolupracuje tím odborníkov a recenzentov.

Autori projektu Vĺčatá.sk otvárajú konštruktívnu diskusiu s rodičmi, pedagógmi a psychológmi v problematike vzťahu videohier a detí. Podľa riaditeľa IMEC Centra mediálnej gramotnosti pri Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave doc. Mgr. Norberta Vrabca, PhD: “je projekt Vĺčatá.sk užitočný a prínosný pre rodičov v tom, že im umožňuje lepšie sa zorientovať v problematike, s ktorou často nemajú žiadnu alebo iba minimálnu osobnú skúsenosť. Dôsledkom tejto nevedomosti bývajú často nie príliš efektívne prístupy spočívajúce v rôznych extrémoch – napríklad v úplnom zákaze hrania hier alebo naopak v extrémne benevolentnom prístupe, keď sa rodičia o to, čo ich dieťa na počítači robí vôbec nezaujímajú.“

vlcata-sk_nowat

Správne vybraná videohra môže dieťaťu poskytnúť umelecký zážitok, sprostredkovať sociálny kontakt s rovesníkmi, rozvíjať kognitívne schopnosti či prispieť k zručnostiam a veľkému množstvu vedomostí. „Hrať sa je pre deti prirodzené a ak dokážeme prekonať naše predsudky o počítačových hrách a hlavne vstúpime spolu s nimi do tohto sveta, môžeme im odovzdať svoje skúsenosti a pohľad na svet dospelákov. A uvidíme aký svet by chceli vidieť a tvoriť v budúcnosti oni, tvrdí podpredseda Slovenskej komory učiteľov, Mgr. Miroslav Sopko.

Projekt vlcata.sk vznikol s podporou Pixel Federation, slovenského herného developera. “Nakoľko sami sme tvorcami viacerých pc hier, považujeme za dôležité, aby sa o tejto téme hovorilo a to nielen v negatívnych súvislostiach.  Máme záujem naštartovať celospoločenskú diskusiu na odbornej úrovni a veríme, že iniciatíva Mladého psa môže byť jedným z prvých impulzov. Herný priemysel totiž prináša široké spektrum produktov, ktoré je potrebné začať kategorizovať rovnako, ako to robíme pri hudbe, filme alebo knihách, hovorí Šimon Šicko, CEO spoločnosti.

Partneri projektu: Pixel Federation, (www.pixelfederation.com), Zuzana Motúzová advokátka (http://www.akmotuzova.sk/), IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti (www.medialnavychova.sk), Edulab (http://www.edulab.sk), Hemisféra (www.hemisfera.sk)

Značky: