Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpora partnerů, rozvoj praxe a pobídky pro celý životní cyklus jsou nyní lépe sladěné s kritickými obchodními cíli zákazníků

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW) oznámila, že její nově upravený partnerský program VMware Partner Connect je k dispozici po celém světě. Partner Connect je jednotný program pro všechny typy partnerů. Nyní je ještě flexibilnější a efektivnější, poskytuje rychlejší a jednodušší cesty k postupu, přináší více pobídek a odměňuje partnery za výkon i schopnosti. Prostřednictvím programu Partner Connect umožňuje společnost VMware svým partnerům rychlejší obchodní růst tím, že budou pomáhat svým zákazníkům úspěšně zvládnout éru multicloudu.

Vzhledem k tomu, že podniky přecházejí z prostředí „cloudového chaosu“ na inteligentní přístup k využití cloudu, nabízí se partnerům významná a okamžitá příležitost pomoci svým zákazníkům urychlit migraci aplikací do správného cloudu, automatizovat a zabezpečit dodavatelský řetězec softwaru a získat kontrolu nad výdaji na privátní a veřejnou cloudovou infrastrukturu. Společnost VMware společně se svými partnery bude řešit každý z těchto problémů tím, že podpoří dosažení klíčových cílů, jako je urychlení modernizace aplikací, transformace podnikového cloudu a zabezpečení hybridních pracovních sil.

„Služba Partner Connect přináší nové pojetí vztahů s partnery společnosti VMware,“ říká Tracy-Ann Palmer, viceprezidentka pro globální prodejní programy a compliance společnosti VMware. „Naší strategií je, aby každý partner VMware měl ve vlastních rukou celý životní cyklus zákazníka, zajišťoval služby, spolupracoval s ostatními a rozvíjel předvídatelné zdroje opakujícího se zisku.“

„IDC dnes na trhu pozoruje přechod, kdy zákazníkům nejde o pouhou digitální transformaci, ale především o přístup založený primárně na digitálních technologiích. Tento postupný vývoj povede ke změnám v tom, jak partneři VMware pracují se svými zákazníky, kde a jak vytvářejí hodnotu a jak komunikují se stále propojenějším ekosystémem,“ říká Steve White, Vice President Channels & Alliances výzkumné společnosti IDC. „Transformace, kterou VMware provádí u rámci programu Partner Connect, je reakcí na tyto všeobecné trendy. Díky tomu, že VMware vše spojí do jednoho snáze použitelného programu, může pomoci partnerům přejít na modely založené na poskytování řešení formou služby nebo na základě předplatného, rozšířit portfolia služeb a maximalizovat užitek z investic.“

>>>Co říkají partneři VMware o nové podobě služby Partner Connect<<<

Pomáhá partnerům zvyšovat výnosy a růst díky využití příležitostí, které nabízí multicloud

Služba Partner Connect, optimalizovaná pro maximální ziskovost partnerů, nyní lépe podporuje dnešní obchodní modely zaměřené na cloud, služby a řešení, přizpůsobuje podporu partnerů, rozvoj praxe a pobídky klíčovým obchodním cílům a otevírá více příležitostí k vytváření hodnoty v celém životním cyklu zákazníka – před prodejem, při prodeji i po něm. Aktualizace služby VMware Partner Connect, které jsou nyní pro partnery k dispozici, zahrnují:

Jednotný flexibilní bodový program: Jedna programová platforma pro všechny partnerské obchodní modely, která propojuje partnerské programy a aktivity s přidanou hodnotou do jednoho univerzálního bodového systému. Nová struktura uznává, sčítá a odměňuje úspěchy partnerů v oblasti transakcí, poskytování služeb, schopností a specializací a podporuje partnery bez ohledu na to, zda se rozhodnou na trhu uplatňovat jeden nebo vícero obchodních modelů.

Odměňování partnerských investic a schopností: Specifická kritéria pro jednotlivé cesty odměňují partnery pobídkami a výhodami podle toho, jak rozvíjejí svou obchodní činnost v oblasti řešení VMware a postupují v programu Partner Connect. Partneři mohou získat body za úspěchy v oblasti školení i inovací, od základních schopností až po diferencované služby a vlastní know-how.

Nové automatizované přehledy: Zcela přepracovaný přehledový panel poskytuje partnerům robustní samoobslužné prostředí, které jim umožňuje přizpůsobit si zobrazení tak, aby v každém okamžiku přesně věděli, jak si v rámci programových ukazatelů stojí. Partneři mohou snadno sledovat historii, výkonnost a pokroky v oblasti schopností a specializací a dostupnost další úrovně.

Rozšířený program rozvoje partnerské praxe: VMware Ignite je osvědčený program spuštění a rozvoje partnerské praxe, který VMware financuje pro své partnery. Program Ignite je nyní k dispozici všem partnerům a u všech obchodních modelů. Pomohl již tisícům partnerů získat potřebné schopnosti a urychlit růst pomocí unikátně strukturovaného rámce pro komplexní rozvoj praxe, který je důkladný a časově vymezený, ale zároveň flexibilní a robustní.

Obchodní modely partnerů přizpůsobené cílům zákazníků

Úspěch u zákazníků závisí na propojeném ekosystému. Žádná firma nedokáže sama vyřešit všechny potřeby zákazníka. Na základě čtyř různých obchodních modelů společnost VMware vybudovala vzájemně propojený a různorodý program Partner Connect, který umožňuje lepší spolupráci mezi partnery a pomáhá zákazníkům přejít na inteligentní přístup ke cloudu a rychleji dosahovat požadovaných výsledků. Partneři mohou uplatňovat jeden nebo více obchodních modelů, přičemž každý model otevírá cestu k dalším pobídkám a ještě rychlejšímu postupu v programu. Podporované obchodní modely nyní zahrnují:

  • Prodejce řešení – prodává software a služby VMware zákazníkům.
  • Poskytovatel služeb k řešení – nabízí služby před transakcí i po ní, s důrazem na poradenství před prodejem a služby po prodeji.
  • Poskytovatel cloudových služeb – nabízí cloudové a externě spravované služby založené na technologiích VMware na geografickém základě, včetně hybridních a multicloudových služeb.
  • Stavitel řešení – začleňuje technologie VMware jako integrovanou součást svých vlastních softwarových řešení.

Pobídky v průběhu životního cyklu odměňují partnery v po celou dobu vztahu se zákazníkem

Společnost VMware poskytuje více pobídek sladěných se službami VMware Cross-Cloud. Přechod na služby SaaS a model předplatného pomáhá partnerům VMware přejít od transakčních prodejů k opakovaným prodejům s vysokou marží. Díky novému nástroji pro sledování historie pobídek si mohou partneři VMware prohlédnout vyplacené částky v předchozích čtvrtletích a zjistit, kde mohou maximalizovat ziskovost, případně kde se jim nabízí nevyužité příležitosti. Nové a rozšířené pobídky, které jsou nyní k dispozici kvalifikovaným partnerům, zahrnují:

  • Prodejní pobídka: program rabatů nastavený podle úrovní programu partnerů, který odměňuje partnery za prodej SaaS, předplatného a licencovaného softwaru. Společnost VMware nyní vyplácí 2-10x více za prodej SaaS a předplatného ve srovnání s licenčními smlouvami.
  • Aktivační pobídka: odměňuje partnery za poskytování profesionálních služeb zákazníkům při přechodu na veřejný cloud a za aktivaci a využívání služeb VMware Cross-Cloud.
  • Implementační pobídka: odměňuje partnery za urychlení digitální transformace svých zákazníků pomocí vybraných řešení VMware pro modernizaci aplikací a multicloud.

Nové body za ovlivňování zakázek pro partnery, kteří neprodávají software a služby VMware

Dříve mohli partneři postupovat v programu pouze s kredity za jednotlivé úrovně, které získávali za realizované objednávky. Partneři, kteří neprovádějí transakce a jsou registrováni jako poskytovatelé služeb k řešení, mají nyní možnost postupovat na vyšší úrovně v programu Partner Connect získáváním výkonnostních bodů za objednávky, které ovlivnili. Poskytovatelé služeb k řešení nabízejí svým zákazníkům služby před transakcí i po ní, s důrazem na poradenství před prodejem a na služby životního cyklu po prodeji.

Školení, zvyšování odbornosti a specializace otevírají větší příležitosti Společnost VMware nabízí partnerům 14 odborností v oblasti řešení, 8 hlavních odborností v oblasti služeb a dvě specializace, které partneři využívají k rychlejšímu uzavírání větších obchodů s vyšší marží. Partneři nyní mohou získávat body za schopnosti pro postup v programu na základě svých investic do školení, odborností a certifikací.

Značky: