Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost VMware usnadňuje vývojářům využití Kubernetes a nabízí komplexní správu s vylepšeními v celém portfoliu VMware Tanzu pro modernizaci aplikací

Společnosti jsou pod rostoucím tlakem na digitalizaci svého podnikání modernizací vývoje aplikací a IT operací, protože tradiční přístupy jednoduše nemohou přinést konkurenční výhody nebo rychlé inovace, které dnes potřebují. Vývojáři a týmy IT se musí přizpůsobovat realitě vývoje nativních aplikací pro cloud, protože ve světě, kde je podnik definován digitálními službami, které může poskytovat, jsou moderní aplikace nejen páteří digitální transformace, ale také nositelem hodnoty v digitální ekonomice. Společnost VMware (NYSE: VMW) na konferenci VMware Explore 2022 představila novinky ve svém portfoliu VMware Tanzu – aplikační platformu Tanzu a Tanzu pro provoz Kubernetes – které zvyšují produktivitu vývojářů, poskytují komplexní zabezpečení od sestavení po produkční nasazení a umožňují vykovávat bezpečné multicloudové operace ve velkém rozsahu, bez ohledu na úroveň využití Kubernetes.

„Podniky, které se chtějí změnit na skutečně digitální, čelí tlaku na optimalizaci vývoje a zavádění aplikací s ohledem na rychlost, odolnost a bezpečnost. Platformní týmy se musí zaměřit na poskytování vynikající devoloper experience a usnadnění cesty do produkce, aby celý proces urychlili. Zároveň musí poskytovat řešení pro bezpečnější, spolehlivější a rozsáhlejší nasazování aplikací v libovolném počtu libovolných cloudů,“ říká Ajay Patel, viceprezident a generální ředitel divize moderních aplikací a řízení společnosti VMware. „Nezáleží na tom, zda naši zákazníci začínají od datového centra s existujícími aplikacemi nebo nových aplikací v cloudu, VMware Tanzu jim vychází vstříc v každé situaci a pomáhá nasazovat aplikace do produkce rychleji. Těm, kdo teprve nastupují cestu Kubernetes, pomáhá vSphere s Tanzu Kubernetes Grid získat platformu připravenou pro vývojáře. Ti, kdo již začali se službou Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) nebo jakoukoli distribucí Kubernetes, mohou provozním a vývojovým týmům usnadnit práci pomocí Tanzu for Kubernetes Operations a Tanzu Application Platform.

Přínosy VMware Tanzu pro zákazníky

VMware Tanzu dnes zavádí zákazníci v cloudu, edge i datových centrech, protože pro svá vysoce distribuovaná prostředí hledají konzistentní vývoj, poskytování a správu s využitím Kubernetes.

„Aplikační platforma Tanzu nám dává flexibilitu využívat nové nástroje ze širokého ekosystému nativně cloudových služeb, a přitom neztratit nic ze svých dosavadních investic – vše v rámci jediné bezpečné a modulární platformy,“ říká Ganesh Venkataraman, technologický ředitel pro digitální transformaci ve společnosti Fiserv. „Umožňuje nám soustředit se na poskytování hodnoty zákazníkům bez obav o závislosti aplikací nebo změny kódu. Můžeme tedy naplňovat naši multicloudovou strategii a požadavky na přenositelnost aplikací. Díky tomu jsou naše týmy vysoce akceschopné a můžeme se rychle přizpůsobovat potřebám zákazníků. Teprve se seznamujeme s aplikační platformou Tanzu a těšíme se na zavedení akcelerátoru aplikací, s nímž budeme moci přizpůsobovat náš zabezpečený dodavatelský řetězec softwaru podle toho, jak se budou vyvíjet naše potřeby.“

Studie společnosti VMware State of Kubernetes [1] zjistila, že 65 % podniků již provozuje Kubernetes v produkci a 48 % očekává, že v příštím roce využití výrazně rozšíří.  VMware Tanzu for Kubernetes Operations je základem pro budování a provoz moderní kontejnerové infrastruktury ve velkém rozsahu v libovolné variantě Kubernetes a v jakémkoli cloudu. Podle nových údajů získaných společností Enterprise Strategy Group přináší Tanzu for Kubernetes Operations o 70-80 % nižší administrativní náklady na celkový provoz Kubernetes, 58% zkrácení doby odezvy a třikrát až pětkrát rychlejší realizaci užitku pro zákazníky díky zjednodušení a lepšímu zabezpečení provozu Kubernetes pro moderní aplikace.

VMware Tanzu® pro provoz Kubernetes přináší nové možnosti, které pomáhají zefektivnit a zabezpečit implementace Kubernetes velkého rozsahu v různých cloudech

Společnost VMware i nadále vychází vstříc zákazníkům ve všech fázích zavádění infrastruktury Kubernetes. Ať se jedná o jediný tým, jediný cloud nebo celopodnikovou implementaci v multicloudu, zákazníci spoléhají na to, že VMware Tanzu for Kubernetes Operations položí správné základy a vytvoří prostředí pro kompletní životní cyklus od vývoje po produkční nasazení. Na konferenci VMware Explore 2022 společnost VMware oznamuje aktualizace klíčových komponent Tanzu for Kubernetes Operations – VMware Tanzu® Mission Control™, VMware Aria Operations for Apps (dříve VMware Tanzu® Observability™ by Wavefront) a VMware Tanzu® Kubernetes Grid™ – pro zjednodušení poskytování, zefektivnění správy a zvýšení spolehlivosti Kubernetes.

VMware Tanzu Mission Control rozšiřuje schopnosti Kubernetes v oblasti multiklastrové a multicloudové správy

V rámci svého dlouhodobého závazku podporovat zákazníky v každé fázi vyspělosti infrastruktury Kubernetes společnost VMware představuje několik nových funkcí Tanzu Mission Control, které rozšiřují a optimalizují schopnosti Kubernetes spravovat vícero klastrů a vícero cloudů:

 • : VMware Tanzu Mission Control umožní, takže vývojáři a operátoři budou mít snazší práci a více možností volby typů klastrů.  Týmy DevOps budou moci zjednodušit správu vícenásobných multicloudových klastrů s použitím Kubernetes díky centralizované správě životního cyklu klastrů typu Tanzu Kubernetes Grid a Amazon EKS.
 • Integrace s VMware Aria Automation: Řídicí centrála Tanzu Mission Control je nyní integrována s platformou VMware Aria Automation, dříve známou pod názvem VMware vRealize® Automation Cloud™, s cílem pomoci zákazníkům konsolidovat infrastrukturu ve formě služby (IaaS) a provoz platformy Kubernetes. Tato integrace umožňuje operátorům navrhovat cloudovou infrastrukturu a podkladové služby v jakémkoli cloudu založeném na vSphere nebo veřejném cloudu a také nasazovat klastry Kubernetes přímo prostřednictvím VMware Aria Automation a zároveň zjednodušuje správu ve velkém měřítku děděním politik Tanzu Mission Control prostřednictvím svých skupin klastrů a dodržováním pravidel a omezení VMware Aria Automation.
 • : Uživatelé VMware Tanzu Mission Control mohou nyní užívat klastry Kubernetes prostřednictvím GitOps kvůli konzistentnosti jejich konfigurace.  Tato funkce poskytuje způsob, jak spravovat konfigurace klastru pomocí VMware Tanzu Mission Control prostřednictvím nepřetržitého dodávání z repozitáře Git. Kontinuální dodávání prostřednictvím VMware Tanzu Mission Control je postaveno na CD Flux a umožňuje uživatelům připojit repozitář Git ke klastru a synchronizovat z tohoto repozitáře do clusteru artefakty YAML, což může zajistit konzistentnost v řetězci nástrojů GitOps.
 • : Operátoři aplikací Kubernetes nyní mohou získat větší flexibilitu pro své aplikace díky funkci zálohování a obnově mezi různými klastry dostupné ve VMware Tanzu Mission Control. Tato funkce umožňuje operátorům aplikací přesouvat aplikace mezi libovolnými klastry běžícími v libovolných cloudech nebo v lokálním datovém centru. To zvyšuje odolnost aplikací a zjednodušuje obnovu lokalit po výpadku.

Představujeme platformu pro jednotný přehled VMware Aria Operations for Applications

Podniky při modernizaci svých stávajících portfolií aplikací a tvorbě nových nativně cloudových aplikací stále naléhavěji potřebují komplexní správu protokolů aktivity aplikací a Kubernetes. Nová platforma s názvem „Unified Observability Platform by VMware Aria Operations for Applications“, dříve známá jako VMware Tanzu Observability, poskytuje zjednodušený přehled o celém prostředí s vysokým uživatelským komfortem a předvídatelnými náklady u multicloudových prostředí. Nová platforma pro jednotný přehled rozšiřuje stávající funkce o správu protokolů a poskytuje kontextová data ze všech tras, metrik a protokolů. Výstupy jsou pohotověji použitelné, což výrazně zkracuje střední dobu řešení problémů (MTTR). Platforma sjednocuje data, poznatky a akce v celém IT a nabízí přizpůsobitelné i přednastavené řídicí panely pro aplikace s integracemi s více než 250 dodavateli. Začne zachytávat data v reálném čase v libovolném prostředí během několika minut, čímž eliminuje izolované ostrovy dat, potřebu kontrolních center a únavu z přemíry výstrah.

VMware Tanzu Kubernetes Grid 2.0 zjednodušuje správu Kubernetes a řízení životního cyklu aplikací

Vzhledem k tomu, že kontejnery se stále častěji nasazují lokálně, ve veřejném cloudu a v edge prostředí, je nezbytné ve všech těchto prostředích standardizovat Kubernetes. VMware Tanzu Kubernetes Grid zjednodušuje instalaci a běžný provoz tím, že spojuje klíčové open-source technologie a automatizační nástroje, které pomáhají k rychlému zprovoznění. VMware představuje Tanzu Kubernetes Grid 2.0, prostředí Kubernetes uzpůsobené tak, aby IT týmům a vývojářům zjednodušilo správu a zajišťování životního cyklu klastrů Kubernetes. Nové funkce zvyšují flexibilitu a zlepšují kontrolu při sestavování klastrů pomocí třídy clusteru, sladění s open-source API, řízení životního cyklu aplikací a nástrojů založených na sadě Carvel. Tanzu Kubernetes Grid je úzce integrovaný do vSphere 8, což zákazníkům umožňuje transformovat jejich stávající výpočetní infrastrukturu na multicloudové podnikové prostředí Kubernetes. Tanzu Kubernetes Grid nyní podporuje také menší velikosti klastru s jedním řídicím uzlem a jedním pracovním uzlem, který je k dispozici ve VMware Edge Compute Stack 2.0. Přináší tedy jednoduchost i potřebný rozsah v podnikovém edge prostředí.

Aplikační platforma VMware Tanzu® Application Platform™ přináší nové možnosti pro zlepšení produktivity vývojářů a zjednodušení DevSeCops
Zákazníci společnosti VMware, kteří realizují strategii Cloud-Native Apps nachází v aplikační platformě VMware Tanzu nástroj, který jim umožní řídit komplikovaný proces tvorby, konfigurace, připojení a zavádění nových aplikací s bezpečnou cestou do produkce. Aplikační platforma VMware Tanzuje koncipována tak, aby podporovala produktivitu vývojářů pomocí akcelerátorů aplikací a předem nastavenou cestou do produkce se všemi potřebnými komponentami předem konfigurovanými tak, aby vývojové týmy mohly tvořit a nasazovat software rychle a bezpečně. Společnost VMware na konferenci VMware Explore 2022 předběžně oznámila nové funkce aplikační platformy Tanzu, které dále zlepšují zkušenost vývojářů a operátorů aplikací v jakémkoli prostředí Kubernetes, zvyšují bezpečnost v dodavatelském řetězci a nabízejí další ekosystémové integrace.

Mezi hlavní aktualizace patří:

 • Dostupnost na RedHat OpenShift: Abychom našim zákazníkům poskytli větší flexibilitu při výběru platformy Kubernetes, bude aplikace Tanzu Application Platform 1.3 k dispozici na RedHat OpenShift, běžící ve vSphere a na fyzickém hardwaru. Zákazníci mohou využít své stávající investice do RedHat OpenShift k získání výhod aplikační platformy Tanzu.
 • Podpora „vzduchové mezery“: Aplikační platforma Tanzu 1.3 je nyní k dispozici pro vysoce regulovaná a izolovaná prostředí díky možnosti instalace s tzv. vzduchovou mezerou. To pomáhá zajistit, aby komponenty, aktualizace a opravy byly systému k dispozici a aby fungovaly konzistentně a správně v kontrolovaném prostředí — spolu s lepší ochranou podnikových dat.
 • Vylepšení dodavatelského řetězce zabezpečeného softwaru: Tanzu Application Platform 1.3 jednoduše posouvá bezpečnost do ranějších fází třemi novými funkcemi, které zvyšují efektivitu z hlediska vývoje i provozu a urychlují cestu k produkčnímu nasazení:
  • Aplikační platforma Tanzu rozšiřuje ekosystém podporovaných skenerů zranitelností o beta integraci se skenerem VMware Carbon Black (vedle Snyk a Grype), aby si zákazníci mohli vybrat a využít své stávající investice do zabezpečení dodavatelského řetězce.
  • Nový centralizovaný řídicí panel pro monitorování zranitelnosti pomůže aplikačním týmům s předběžnými kontrolami bezpečnosti a bezpečným nasazením aplikací.
  • Podpora softwarového „kusovníku“ (SBom) pro SPDX spolu s CycloneDX dává týmům možnost volby, jak importují a exportují SBoM prostřednictvím zásuvného modulu Tanzu insight CLI.
 • Dynamická registrace specifikací API: Tanzu Application Platform 1.3 automatizuje publikování, konzumaci a spolupraci na rozhraních API pro vývoj aplikací. Integrace pluginu Backstage API Docs do grafického uživatelského rozhraní aplikační platformy Tanzu nyní automaticky registruje a publikuje specifikaci aplikačního prostředí prostřednictvím zabezpečeného dodavatelského řetězce do katalogu API s nastavením řízení přístupu podle rolí.
 • Integrace Jenkins CI/CD: Tanzu Application Platform 1.3 rozšiřuje možnost využívat stávající Jenkins Pipelines v aplikační platformě Tanzu díky hlubší integraci se systémem Jenkins. Integrace umožní použít komponentu Jenkins CI jako součást předpřipraveného dodavatelského řetězce ​k řízení konkrétních kroků v celkovém kanálu CI/CD a automatizovat spouštění úloh Jenkins z dodavatelských řetězců Tanzu Application Platform.

Služby VMware Cross-Cloud™ pomáhají zákazníkům orientovat se v multicloudovém světě

Na konferenci VMware Explore 2022 představuje společnost VMware nové a vylepšené nabídky služeb VMware Cross-Cloud, které zákazníkům pomohou uspět v éře multicloudu díky svobodě, flexibilitě a bezpečnosti. VMware Cross-Cloud je portfolio cloudových služeb, které poskytují jednotný a zjednodušený způsob, jak vytvářet, provozovat, zpřístupňovat a zabezpečovat jakékoli aplikace v libovolném cloudu z libovolného zařízení. Mezi pilíře služeb VMware Cross-Cloud patří 1) aplikační platforma 2) cloudová správa 3) cloudová a edge infrastruktura 4) zabezpečení a síť a 5) pracovní prostředí Anywhere Workspace. Nejnovější zprávy a další informace o tom, jak společnost VMware poskytuje digitálním podnikům rychlejší a chytřejší cestu ke cloudu, naleznete v tiskových materiálech konference VMware Explore 2022


[1] The State of Kubernetes, březen 2022, VMware

Značky: