Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Díky řešení pro suverénní SaaS mohou poskytovatelé Sovereign Cloud VMware podporovat moderní pracovní prostředí, výrazněji diferencovat služby a zjednodušit provoz

Nový výzkum zdůrazňuje potřebu Sovereign Cloudů, které by podnikům pomohly řešit křehkou rovnováhu mezi monetizací a suverenitou dat

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW) oznámila, že počet partnerských poskytovatelů Sovereign CloudVMware se celosvětově více než zdvojnásobil na 25. Společnost VMware také oznámila VMware Tanzu pro Sovereign Cloud, balíček VMware Aria Operations Compliance pro Sovereign Cloudya nová řešení pro otevřené ekosystémy. Společně tyto nové inovace v oblasti suverénních SaaS řešení umožní partnerům poskytovat služby rovnocenné veřejným cloudům, a zároveň lépe zajistit ochranu dat, dodržení legislativních povinností a splnění teritoriálních požadavků. Díky řešení suverénního SaaS mohou poskytovatelé Sovereign Cloudu VMware vytvářet vysoce diferencovaná řešení, která umožní provozovat moderní aplikační prostředí, zjednoduší provoz včetně nepřetržitého sledování souladu s předpisy a budou podporovat monetizaci dat s nižší mírou rizik.

Rámec VMware Sovereign Cloud Framework a související možnosti, které tvoří iniciativu VMware Sovereign Cloud Initiative, jsou v souladu s Gaia-X a dalšími globálními předpisy upravujícími suverenitu dat, aby se dále zjednodušilo poskytování Sovereign Cloudů. Mezi nové poskytovatele Sovereign CloudVMware patří Advanced Wireless Network Co., Ltd., Fundaments BV, Hitachi, Ltd., Macquarie Government, National Information Center, NCS PTE Ltd., PT Aplikanusa Lintsarta, Tata Communications Limited a Credence. Poslechněte si, co tito partneři říkají o důležitosti suverénního cloudu.

VMware buduje portfolio nabídek suverénních SaaS řešení. Partneři poskytují suverénní SaaS pomocí softwaru VMware běžícího v jejich suverénních cloudových datových centrech, zcela odpojených od veřejného internetu. Všechna data zůstávají a existují pouze v rámci daného suverénního regionu, bez přístupu z jiných jurisdikcí. Žádná data ani metadata neopouštějí danou zemi ani infrastrukturu poskytovatele.

„Bez cloudové suverenity nemůže existovat suverenita dat. A suverenita nemusí jít na úkor cloudových inovací,“ říká Rajeev Bhardwaj, viceprezident pro platformová řešení pro poskytovatele cloudu společnosti VMware. „Naše inovace v oblasti Sovereign Cloud, kde přinášíme služby SaaS do suverénních prostředí, opět udávají směr. Poskytovatelům Sovereign CloudVMware to umožní pomáhat zákazníkům inovovat a realizovat digitální transformaci a zároveň snížit rizika spojená s využíváním dat k ekonomickému prospěchu.“

VMware Tanzu na Sovereign Cloud

Zákazníci v silně regulovaných odvětvích si uvědomují strategickou potřebu modernizovat aplikace kvůli zlepšení interakce se zákazníky při zvýšení úrovně bezpečnosti, efektivity a odolnosti. Kontejnery a Kubernetes nabízejí cestu k modernizaci. VMware Tanzu na Sovereign Cloudumožňuje zákazníkům vytvářet, provozovat, spravovat a lépe zabezpečovat moderní aplikace konzistentním způsobem na Sovereign Cloudové nfrastruktuře s integrovanou platformou Kubernetes podnikové třídy. Portfolio Tanzu zjednodušuje provoz platformy, umožňuje vývojářům postupovat rychleji a dává jim přístup ke správným prostředkům pro tvorbu nejlepších aplikací. Nástroje Tanzu připravené pro suverénní prostředí poskytují partneři ze svých Sovereign Cloudových datových center, zcela odpojených od internetu. VMware Tanzu na Sovereign Cloudzahrnuje:

Tanzu Kubernetes Grid: Běhové prostředí Kubernetes po podnikové využití od společnosti VMware nabízí zákazníkům zjednodušenou instalaci, automatizovaný provoz vícero klastrů a integrované služby platformy. Sada nástrojů založená na softwaru Carvel představuje soubor spolehlivých, jednoúčelových, modulárních nástrojů, které pomáhají při vytváření, konfiguraci a zavádění aplikací na Kubernetes. Pro Sovereign Cloudy obsahuje Tanzu Kubernetes Grid open-source komponenty, jako jsou Fluent Bit, Prometheus, Grafana nebo Contour, které slouží k monitorování a řízení připojení externích uživatelů. Podniky mohou sledovat metriky, trasování a záznamy o událostech a přizpůsobovat podle nich. Mohou z nich také zjistit, kde by mohlo dojít k selhání klastru Kubernetes, a lépe zajistit, aby byl provoz bezpečný a povolený.

Aplikační platforma Tanzu: Aplikační platforma Tanzu připravená na suverénní prostředí poskytuje vývojovým týmům nástroje a služby, které potřebují k rychlejšímu a bezpečnějšímu zavádění kódu do produkce. Aplikační platforma Tanzu přidává možnost instalace „se vzduchovou mezerou“ pro vyšší bezpečnost a soulad s předpisy v Sovereign Cloudových prostředích. K vyšší produktivitě vývojářů přispívá nově přidaná dynamická registrace specifikací API pomocí pluginu Backstage API pro bezpečnější automatizaci publikování, konzumace a spolupráce na rozhraních API při vývoji softwaru. Nový centralizovaný řídicí panel pro monitorování zranitelnosti pomůže aplikačním týmům s předběžnými kontrolami bezpečnosti a bezpečným nasazením aplikací. Aplikační platforma Tanzu přidává také podporu Red Hat OpenShift, Jenkins a Carbon, čímž rozšiřuje možnosti integrace do ekosystémů.

Tanzu Mission Control: Nástroj Tanzu Mission Control připravený na suverénní prostředí umožní automatizaci založenou na pravidlech a správu klastru ve velkém rozsahu. Zlepšuje přehled, kontrolu a bezpečnost pro operátory, konzistentnost a rychlost pro DevOps a flexibilitu a autonomii pro vývojáře. Tanzu Mission Control umožní partnerům poskytujícím Sovereign Cloud získat ucelený přehledu o Kubernetes při zachování plné kontroly nad konektivitou jejich síťové infrastruktury. Zjednodušená správa klastru Kubernetes z jedné řídicí vrstvy pomůže eliminovat těžkopádné a časově náročné úkony a zefektivnit provoz. VMware pracuje na zavedení podpory pro privátní nasazení Tanzu Mission Control v Sovereign Cloudových prostředích. Řešení je dnes ve fázi privátní beta verze.

Datová řešení VMware: Datová řešení VMware Data Solutions (dříve Tanzu Data Services) podporují správu dat vyhovující veškerým interním pravidlům i platným zákonům a regulatorním předpisům. Zákazníci mají přístup k samoobslužnému uživatelskému rozhraní a API pro správu životního cyklu těchto služeb, takže mohou vyladit své instance k optimálnímu výkonu svých aplikací. VMware RabbitMQ je lehký a snadno implementovatelný zprostředkovatel zpráv, který podporuje různé protokoly předávání zpráv a lze jej nasadit v distribuovaných a federovaných konfiguracích kvůli požadavkům na rozsah a vysokou dostupnost. Open-source SQL databáze VMware (Postgres & MySQL) je relační databázová služba, která nabízí nákladově efektivní a flexibilní nasazení na vyžádání, ve velkém rozsahu. Zároveň automatizuje časově náročnou správu. Datová řešení VMware jsou integrována s nástrojem VMware Cloud Director, což dále zjednodušuje provoz a nasazení do Sovereign Cloudových prostředí. VMware RabbitMQ je již k dispozici a VMware SQL je ve fázi preview, přičemž další služby budou ještě přidány.

VMware Aria Operations pro Sovereign Cloudy

Balíček VMware Aria Operations Compliance pro Sovereign Cloudy poskytuje nepřetržité monitorování souladu, reporting, nápravu a automatizační funkce, které pomáhají partnerům zajistit soulad jak s platnými předpisy, tak s pokyny pro VMware Sovereign Cloud. Nástroje Aria Operations pro suverénní prostředí poskytují komplexní možnosti v oblasti dostupnosti, výkonu, správy kapacity, řízení nákladů a zajištění souladu pro infrastrukturu nebo aplikace. Balíčky Aria Operations Compliance obsahují sady nástrojů pro zajištění souladu s předpisy, kontrolu konfigurace a reporting podle 20bodového seznamu, včetně mikrosegmentace, šifrování dat v klidu a při přenosu nebo dodržování normy ISO 27000. Plná integrace s nástrojem VMware Cloud Director a sjednoceným řídicím panelem poskytuje automatizovaný a efektivní způsob, jak prokázat soulad v celé Sovereign Cloud infrastruktuře. Společnost VMware oznamuje prvotní dostupnost balíčku VMware Aria Operations Compliance pro Sovereign Cloudy.

Otevřená ekosystémová řešení pro Sovereign Cloudy

V rámci otevřeného ekosystému společnost VMware nabízí ve spolupráci se svými partnery, jako je Cloudian, Veeam nebo Fortanix, řešení pro objektová úložiště, ochranu proti ransomwaru, zálohování/obnovu a správu klíčů. Tyto služby jsou úzce integrovány s nástrojem VMware Cloud Director, což umožňuje multitenantní implementace a zajišťuje bezproblémovou uživatelskou zkušenost. Společnost VMware pokračuje v budování tohoto otevřeného ekosystému a představuje tyto nové partnerské služby:

Řízení rizik a souladu s předpisy: Společnost VMware spolupracovala se společností Caveonix na vývoji plně integrované platformy pro zabezpečení, compliance a správu v suverénní doméně pro zajištění požadavků na suverenitu dat v Sovereign Cloudu. Platforma nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje stav zabezpečení a compliance prostředí VMware a zajišťuje okamžité ohlášení a nápravu každé odchylky, a tím chránit veškerá datová aktiva uložená v Sovereign Cloudu.

Data Lakehouse ve formě služby: VMware Tanzu Greenplum, platforma pro datové sklady s masivně paralelním zpracováním (MPP), se jednoduše integruje s objektovým úložištěm Cloudian HyperStore kompatibilním s S3 a poskytuje stejné architektury typu data lakehouse, jaké jsou k dispozici ve veřejných a Sovereign Cloudech. Toto řešení s certifikací VMware umožňuje dosáhnout nové úrovně efektivity a úspor a je ideální pro tvorbu a nasazení pokročilých analytických modelů pro komplexní podnikové aplikace. Zákazníci mohou pružně, nezávisle a na vyžádání měnit počet výpočetních uzlů s technologií Greenplum nebo úložišť, na nichž běží HyperStore, což zákazníkům dává flexibilitu a zlepšuje ekonomiku provozu v prostředí Sovereign Cloudu.

„Společnost OVHcloud během let vybudovala silné partnerství s VMware,“ říká Thierry Souche, technologický ředitel OVHcloud. „Dosud jsme nabízeli společné řešení v oblasti hostovaného privátního cloudu a nyní podnikáme nový krok v podobě nasazení Tanzu pro Sovereign Cloud ve zcela důvěryhodném a izolovaném režimu, který chrání data po celou dobu jejich životního cyklu. Jedná se o ojedinělý počin mezi předními světovými hráči v oblasti cloudových technologií. Jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme nasadit ta nejlepší řešení ve své třídě, která budou naplňovat potřeby cloudových aplikací a platforem. Datová suverenita ještě nikdy nebyla pro evropské IT manažery důležitější a jsme rádi, že můžeme naše portfolio dále rozšířit, abychom jim pomohli využít plný potenciál důvěryhodného cloudu.“

„Pro naše zákazníky jsme nyní zavedli základní funkce Sovereign Cloudu v naší severské síti datových center a aktivně převádíme stávající i nové zákazníky na toto nové moderní řešení,“ říká Alberto Valero, ředitel pro technologie a rozvoj společnosti Tietoevry Connect. „Vidíme, že dalším logickým krokem, jak můžeme našim zákazníkům pomoci při digitální transformaci, je poskytnout jim aplikační portfolio Tanzu. S aplikační platformou Tanzu získají rozsáhlou a ucelenou sadu nástrojů podporovanou našimi profesionálními službami, která výrazně zlepší jejich schopnost budovat datově orientované ekosystémy. Jsme skutečně nadšeni z možností, které nová řešení přinášejí z hlediska datové ekonomiky v kontextu digitální svrchovanosti.“

Sovereign Cloudy a delikátní problematika monetizace dat versus svrchovanost dat1

Podle nového výzkumu, který na objednávku VMware zpracovala společnost Vanson Bourne, 96 % všech dotázaných společností věří, že data budou během příštích dvou let zdrojem výnosů, a 50 % věří, že budou významným zdrojem výnosů. Vzhledem k sílící ekonomické nejistotě, není divu, že stále více manažerů se zaměřuje na data jako dosud nevyužitý zdroj výnosů. Stinná stránka je však neméně důležitá: respondenti označili suverenitu dat za jednu z klíčových výzev pro jejich podnik – za problém ji označilo 95 % z nich. Podnikům, které nedodržují předpisy o suverenitě dat, hrozí pokuty v řádu stovek milionů dolarů a ztráta reputace značky kvůli kompromitaci dat. Dnes má více než 100 zemí své vlastní zákony upravující správu a uchovávání dat v rámci státních hranic, přičemž většina těchto předpisů se neustále mění. Poskytovatelé Sovereign Cloudu VMware nabízejí svým zákazníkům bezpečnější cestu k monetizaci dat při snižování rizik. Plnou verzi studie si můžete přečíst zde.

O konferenci VMware Explore

VMware Explore navazuje na tradici konferencí VMworld, které představovaly pomyslnou výkladní skříň společnosti VMware. VMware Explore má ambice stát se nejvýznamnější odbornou akcí zaměřenou na veškeré aspekty problematiky multicloudu. V letošním roce nabídne produktové a technické prezentace, rozsáhlý ekosystém 90 % nejvýznamnějších cloudových partnerů, prosperující tržiště nezávislých výrobců softwaru pro multicloud a několik společenských akcí. Další informace o konferenci VMware Explore naleznete na stránkách: www.vmware.com/explore.html.

O společnosti VMware

VMware je přední poskytovatel multicloudových služeb pro veškeré aplikace, který podnikům usnadňuje zavádět digitální inovace při zachování kontroly nad IT. Software společnosti VMware slouží jako důvěryhodný základ pro urychlení inovací a poskytuje podnikům flexibilitu a možnosti volby, které potřebují k dalšímu rozvoji. Společnost VMware sídlí v Palo Alto v Kalifornii a jejím dlouhodobým cílem je budovat lepší budoucnost na základě své Agendy 2030. Další informace naleznete na stránkách www.vmware.com/company.

1) „Multi-Cloud Maturity Research Report“, Vanson Bourne, říjen 2022.

VMware, Explore, Tanzu, RabbitMQ, VMware Aria, Greenplum a VMworld jsou ochranné známky společnosti VMware, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. VMware nezaručuje, že služby oznámené ve fázi preview nebo privátní beta verze budou skutečně později k dispozici. Informace uvedené v této tiskové zprávě jsou pouze orientační a nelze je začlenit do právně závazné smlouvy. Tento text může obsahovat odkazy na internetové stránky vlastněné nebo provozované jinými osobami než společností VMware a společnost VMware nenese za obsah takových stránek žádnou odpovědnost.

Značky: