Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

VMware představuje první digitální pracovní prostředí využívající analytické informace k zefektivnění práce a prediktivnímu zabezpečení.

  • Služba Workspace ONE Intelligence poskytuje integrované analytické informace a možnost automatizace
  • Workspace ONE Trust Network nabízí moderní přístup k zabezpečení digitálního pracovního prostředí
  • Workspace ONE AirLift zjednodušuje přechod z tradičního na moderní řízení Windows 10

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), přední inovátor v oblasti podnikového softwaru, představila nové funkce svého produktu Workspace ONE, díky nimž se tato platforma stává prvním a jediným řešením digitálního pracovního prostředí, které využívá analytické informace ke zlepšování uživatelské zkušenosti a prediktivnímu zabezpečení v neohraničeném prostředí.

Nová cloudová služba Workspace ONE Intelligence, která je již celosvětově k dispozici, se integruje s platformou Workspace ONE a jedinečným způsobem shromažďuje a analyzuje data o uživatelích, aplikacích, sítích a koncových bodech. Společnost VMware zároveň představila řešení Workspace ONE Trust Network, které propojuje data a analytické výstupy z Workspace ONE s řadou důvěryhodných bezpečnostních řešení poskytovaných externími partnery pro doručení prediktivního a automatizovaného zabezpečení. V neposlední řadě VMware představil Workspace ONE AirLift – novou technologii pro správu Windows 10, která zákazníkům pomůže modernizovat přístup k řízení životního cyklu počítačů (PCLM).

„Vybavení zaměstnanců technologiemi a přístupem k datům a systémům je základním předpokladem digitální transformace. Poskytování nástrojů zvyšujících produktivitu zaměstnanců však přidává na složitosti IT prostředí. Kvůli rostoucímu počtu aplikací, zařízení a sítí a zániku bezpečnostního perimetru vzrůstá i riziko kybernetických hrozeb,“ vysvětluje Sumit Dhawan, viceprezident společnosti VMware a generální ředitel divize řešení pro koncové uživatele. „Naše nová platforma digitálního pracovního prostředí s využitím analytických informací za podpory ekosystému našich partnerů pomohou zákazníkům využít poznatky, automatizaci a prediktivní zabezpečení ke zjednodušení provozu, detekci a neutralizaci hrozeb a zároveň zvýšení efektivity a komfortu práce pro uživatele.“

Nové digitální pracovní prostředí podporované analytickými informacemi

Analytické informace jsou základním stavebním kamenem chytrého, automatizovaného a bezpečného podniku. Dosud byl problém získat úplný přehled o všech koncových uživatelích, zařízeních a aplikacích, protože příslušná data se nacházejí v mnoha různých systémech a nástrojích. Chybějící ucelený přehled přispívá ke špatné uživatelské zkušenosti, vyšším provozním nákladům a nedostatkům v zabezpečení.

Nová cloudová služba Workspace ONE Intelligence, která je již celosvětově k dispozici, se integruje s platformou Workspace ONE a jedinečným způsobem shromažďuje a analyzuje data o uživatelích, aplikacích, sítích a koncových bodech. Je vybavená rozhodovacími algoritmy, které na základě dat poskytují okamžitě využitelná doporučení a možnost automatizace. Takovéto inteligentní digitální prostředí dokáže zlepšit zákaznickou zkušenost tím, že umožňuje IT odhalovat a aktivně řešit problémy dříve, než negativně ovlivní produktivitu, nastavovat uživatelsky přívětivá pravidla přístupu a poskytovat konzistentní uživatelskou zkušenost na různých zařízeních a platformách a zároveň snižovat bezpečnostní rizika.

Specifické schopnosti služby Workspace ONE Intelligence:

  • Integrovaný přehled poskytuje okamžitě využitelné informace a doporučení pro celé digitální pracovní prostředí včetně všech koncových bodů, aplikací, sítí a uživatelů na jednom místě. Lze zde zjistit stav a případné problémy v celém prostředí, včetně sledování výkonu aplikací a praktických doporučení, na která může IT a vývoj snadno reagovat.
  • Automatizace založená na analytických poznatcích a rozhodovacích algoritmech pomáhá zákazníkům automatizovat řešení problémů v celém digitálním pracovním prostředí. Časově náročné rozhodování na základě analýz údajů z několika samostatných nástrojů je věcí minulosti. S pomocí rozhodovacích algoritmů dokáže IT nastavovat pravidla pro automatizaci a optimalizaci běžných úloh, např. aplikaci kritických oprav na zranitelných koncových bodech s Windows 10 nebo zavedení podmíněného přístupu k aplikacím a službám na úrovni skupiny nebo jednotlivých uživatelů. Automatizace výstrah, upozornění a nápravných opatření umožňují, aby se zaměstnanci sami rychle obsloužili a pracovníci IT ušetřili čas, který by museli věnovat procesu řešení požadavků na helpdesku. S pomocí rozhodovacích algoritmů mohou podniky vytvářet pravidla pro automatizaci řešení problémů v celém prostředí včetně pracovních postupů propojených se službami třetích stran, jako je ServiceNow nebo Slack.

„Zavedli jsme Workspace ONE v našem školním obvodě se 48 školami, které navštěvuje přes 53 000 studentů, a výsledky nás velmi potěšily. Těšíme se, že budeme moci vyzkoušet službu Workspace ONE Intelligence, u níž spatřujeme značný potenciál jednak ve zlepšení uživatelského komfortu zaměstnanců i studentů, jednak v posílení bezpečnosti dat,“ říká Brian Troudy, ředitel pro sítě a infrastrukturu školského obvodu Corona-Norco v Kalifornii. „Tato nová služba nám umožní automatizovat bezpečnostní postupy a poskytne nám přístup k údajům, které nám pomohou zlepšit uživatelskou zkušenost pro vyučující, administrativní pracovníky i studenty. Získají tím jak uživatelé, tak náš IT tým.“

Propojení samostatných bezpečnostních systémů zlepšuje přehled o datech a umožňuje prediktivní přístup k zabezpečení

Bezpečnost je v roce 2018 nejvyšší prioritou mezi investicemi do mobility a digitálních pracovních prostředí. Existuje však příliš mnoho samostatných bezpečnostních nástrojů, které ukrývají data v různých systémech, omezují přehled a vytváří izolované ostrovy, čímž udržují zastaralé reaktivní přístupy k bezpečnosti. Dnes představené inovace zákazníkům umožní propojit bezpečnostní technologie pomocí platformy Workspace ONE a získávat ucelenější informace a lépe automatizovat zabezpečení v celém digitálním pracovním prostředí.

Jsou-li podniky nucené řešit nápravu problémů u koncových bodů a řízení přístupu pomocí různých, vzájemně nepropojených systémů, mají jen omezený přehled o celém prostředí a vzrůstá pravděpodobnost, že zranitelná místa uniknou pozornosti. Řešení tohoto problému nyní nabízí společnost VMware v podobě Workspace ONE Trust Network, moderního přístupu k bezpečnosti digitálního pracovního prostředí, který spojuje bezpečnostní funkce platformy Workspace ONE se schopnostmi bezpečnostních řešení sítě partnerů. Díky rozšíření služby Workspace ONE Intelligence a jejích rozhraní pro programování aplikací (API) budou moci partnerské firmy sdílet a analyzovat data ve spolupráci s Workspace ONE, čímž naši společní zákazníci získají lepší přehled a širší možnosti automatizace ve svých digitálních pracovních prostředích.

V první fázi se do programu Workspace ONE Trust Network zapojily společnosti Carbon Black, CrowdStrike, Cylance, Lookout, McAfee, Netskope a Symantec, které propojí svá bezpečnostní řešení s platformou Workspace ONE.

Workspace ONE AirLift urychluje přechod z tradičního na moderní řízení Windows 10 a odstraňuje rizika

Předpokladem úspěšného zavedení digitálního pracovního prostředí je přechod z tradičního modelu správy Windows na nový, moderní přístup. Workspace ONE představuje jedinou platformu pro jednotnou správu koncových bodů (UEM) s integrovanou analýzou dat, která podporuje počítače s operačním systémem Windows 10 ve všech fázích životního cyklu – od prvotního připojení po vyřazení – a poskytuje moderní přístup ke všem úlohám spojeným s jejich správou. Nyní společnost VMware představuje řešení Workspace ONE AirLift, které umožňuje souběžnou správu počítačů s Windows 10 se systémem Microsoft System Center Configuration Management (SCCM). Paralelní existence řešení AirLift a SCCM umožňuje zákazníkům urychlit přechod a snížit jeho rizika díky snadné migraci úloh PCLM, např. zprovozňování zařízení, bezpečnostní aktualizace, distribuce softwaru nebo vzdálené podpory, na moderní, ekonomičtější a bezpečnější cloudový model řízení. To zákazníkům umožňuje rychle přejít na nový model, aniž by museli opustit SCCM nebo nákladně modernizovat počítače a SCCM server.

Další nová vylepšení a rozšíření platformy Workspace ONE:

  • Zjednodušená podpora počítačů Mac: Nový klient Workspace ONE pro macOS poskytuje konzistentní uživatelskou zkušenost při přechodu mezi operačními systémy. Díky Workspace ONE mají zaměstnanci přístup k veškerým aplikacím ze svých zařízení s macOS, včetně virtuálních aplikací pro Windows.
  • Rozšířené zabezpečení aplikací Office 365: Workspace ONE se nyní integruje s Microsoft Graph API a poskytuje specifické bezpečnostní funkce pro Office 365, např. prevenci ztráty dat (DLP) nebo průběžné sledování rizikovosti zařízení, které Office 365 okamžitě odpojí, vzroste-li míra rizika. Zákazníci tak mohou zajistit bezpečnost důležitých podnikových dat a zároveň zavést Office 365 ve větší míře a potěšit zaměstnance snadným přístupem, který překlenuje předěl mezi ekosystémem Office 365 a jinými pracovními aplikacemi.
  • VMware Boxer s inteligentními pracovními postupy usnadňuje práci na mobilních zařízeních: Bezpečný e-mailový systém VMware Boxer nově nabízí kontextové funkce na podporu pracovních postupů na mobilních zařízeních. Uživatelé mohou provádět úlohy v řadě různých podnikových aplikací – např. Salesforce, Jira nebo Concur, aniž by museli opustit e-mailovou aplikaci Boxer. Vedle vestavěných konektorů pro podnikové aplikace mohou zákazníci také využít možnost úpravy předpřipravených konektorů pro partnerské služby nebo vyvinout vlastní a umožnit svým zaměstnancům práci z prostředí aplikace Boxer.
  • VMware Cloud na Azure VDI Beta: Společnost VMware ve spolupráci se společností Microsoft dnes představila beta verzi virtuálních desktopů VMware na infrastruktuře Azure. Horizon Cloud na Azure VDI rozšíří podporu VMware pro aplikace publikované na Azure, jak bylo oznámeno dříve.

Nová nabídka na jediné cloudové prostředí pro veškeré mobilní, cloudové a Windows aplikace

Přechod na moderní operační systémy jako Windows 10 a Mac vyžaduje konzistentní a bezpečné poskytování aplikací ve všech prostředích. Workspace ONE zajišťuje shodnou úroveň zabezpečení, možnosti řízení životního cyklu a pohodlné užívání veškerých aplikací bez ohledu na užitou mobilní nebo stolní platformu. Nabídka aplikací nezávislých na typu operačního systému sice vzrůstá, ale většina zákazníků bude ve svém digitálním pracovním prostředí nadále potřebovat aplikace pro Windows. Workspace ONE nyní umožňuje integrované poskytování virtuálních aplikací, kdy zákazníci získají oprávnění poskytovat virtuální desktop a aplikace buď lokálně, nebo jako cloudovou službu na základě jediného předplatného. Vedle verzí Workspace ONE Standard a Workspace ONE Advanced je nyní k dispozici i balík Workspace ONE „Enterprise“, který obsahuje novou službu Intelligence a podporu Win32. Kompletní ceník a přehled verzí řešení Workspace ONE včetně podrobností o novém balíku Workspace ONE Enterprise naleznete zde.

Dostupnost a cena

Workspace ONE Intelligence je celosvětově k dispozici a je také součástí nového balíku řešení Workspace ONE Enterprise. Horizon Cloud na Azure VDI bude k dispozici ve více než 40 globálních regionech pravděpodobně od 2. čtvrtletí fiskálního roku 2019. Zákazníci se mohou přihlásit do programu beta zde.