Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost VMware, Inc. oznámila vydání platformy VMware vCloud NFV 2.0, určené pro modernizaci a transformaci architektur a provozu sítí globálních poskytovatelů komunikačních služeb (communications service providers – CSP).

Platforma vCloud NFV je založená na osvědčené softwarově definované infrastruktuře a řídicích řešeních. Dokáže zlepšit ekonomiku poskytování služeb tím, že pomáhá zrychlit jejich zavádění, zefektivnit provoz a snížit náklady na infrastrukturu. S pomocí vCloud NFV 2.0 mohou poskytovatelé komunikačních služeb, kteří připravují své sítě na 5G a internet věcí, dodávat nové, od konkurence odlišené služby na flexibilní, otevřené a bezpečné softwarově definované architektuře.

VMware vCloud NFV je plně integrovaná, modulární a multitenantní NFV (network functions virtualization) platforma, která vyhovuje normám Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI). Platforma vCloud NFV nabízí vysoce dostupnou infrastrukturu pro virtualizaci síťových funkcí (network functions virtualization infrastructure – NFVI) operátorské třídy a možnosti řízení provozu a zajištění kvality služeb, které jsou základem úspěšného nasazení a provozování NFV. Společnost VMware u vCloud NFV poskytuje otevřenost a možnost volby v celém souboru technologií NFV, včetně NFV infrastruktury (NFVI), virtuálních správců infrastruktury (virtualized infrastructure manager – VIM), virtuálních síťových funkcí (virtual network functions – VNF) a koordinace NFV (NFV Orchestration – NFVO) a neustále rozšiřuje interoperabilitu vCloud NFV při využití pro mobilní a metalické sítě, internet věcí, softwarově definované sítě WAN a zabezpečení. Předpokladem budování sítí 5G je virtualizace a VMware vCloud NFV nabízí platformu pro vývoj nových služeb již dnes, s architekturou, která bude podporovat implementaci 5G poskytovateli komunikačních služeb v budoucnu.

„V dnešním vysoce konkurenčním prostředí musí CSP poskytovat inovativní služby rychleji, s maximálním komfortem pro zákazníky a s nejnižšími možnými náklady. Současné síťové architektury, včetně některých virtualizovaných implementací, zůstávají rigidní a drahé na výstavbu i provoz,“ říká Gabriele Di Piazza, viceprezident pro řešení skupiny Telco NFV ve společnosti VMware. „Platformu NFV již v 80 implementacích zavedlo 45 poskytovatelů komunikačních služeb na celém světě, kteří obsluhují 300 milionů uživatelů. VMware vCloud NFV jim umožňuje transformovat síťové architektury, poskytované služby, řízení provozu a celkovou ekonomiku díky vyšší dynamičnosti a přizpůsobivosti sítě založené na softwaru.“

VMware vCloud NFV 2.0 zjednodušuje implementaci a provoz

VMware vCloud bude využívat nové inovace v celém portfoliu řešení společnosti VMware pro virtualizaci výpočetních zdrojů, sítí, datových úložišť a řízení. Mezi ně budou patřit nejnovější verze řešení VMware vSphere s řízením provozu, VMware NSX pro vSphere, VMware VSAN, VMware vCloud Director pro poskytovatele služeb, VMware Integrated OpenStack, VMware vRealize Network Insight, VMware vRealize Log Insight, VMware vRealize Operations Advanced a VMware Site Recovery Manager. VMware vCloud NFV 2.0 přinese inovace ve třech oblastech důležitých pro CSP: automatizaci služeb, bezpečnosti multitenantního prostředí a řízení provozu a zároveň podstatně zvýší dostupnost odpovídající systémům operátorské třídy.

  • Automatizace služeb: vCloud NFV zrychluje tvorbu a zavádění služeb a umožňuje přidělovat zdroje a umisťovat zátěž v NFVI podle nastavených pravidel. Nejnovější verze obsahuje možnost vkládat pokročilá pravidla pro služby a požadavky na zdroje během balíčkování VNF a automaticky importovat stávající pracovní zátěže VNF do VMware Integrated OpenStack. Platforma také nabízí automatizovaná doporučení, která zjednodušují zavedení mikrosegmentaci prostřednictvím VMware vRealize Network Insight, a vylepšená REST API pro automatizaci řízení životního cyklu implementace NFV infrastruktury.
  • Bezpečné multitenantní prostředí: vCloud NFV pomáhá poskytovatelům komunikačních služeb dosáhnout úplné izolace služeb v bezpečném multitenantním prostředí u všech funkcí NFVI. Nyní s nativní integrací mezi vCloud Director a síťovou virtualizací VMware NSX budou poskytovatelé služeb moci využít mikrosegmentaci k vytvořené programovatelné sítě s podrobně nastavenými bezpečnostními pravidly a delegovaným řízením přístupu podle rolí pro poskytovatele u nájemce. Různé VNF s různými službami tak budou moci bezproblémově sdílet stejnou infrastrukturu, avšak dokonale izolovaně od sebe navzájem.
  • Řízení provozu: VMware vCloud NFV poskytuje automatizaci provozu NFVI s úplným přehledem o stavu a aktivitě včetně aktivní a prediktivní analýzy kvůli vyhodnocování výkonu a rychlému řešení případných problémů. Nejnovější verze prostřednictvím vRealize Network Insight poskytovatelům služeb nabídne plnou viditelnost všech komponent dané služby ve virtuálních i fyzických vrstvách. Platforma vCloud NFV poskytuje nepřetržitě, téměř v reálném čase data o stavu, výkonu a kapacitě síťových zdrojů a prioritizovaná upozornění pro integraci s uzavřenou smyčkou do procesů koordinace zdrojů a služeb. Otevřená API umožňují integraci s předními řešeními pro zajištění kvality služeb běžícími na vyšších vrstvách.
  • Dostupnost operátorské třídy: VMware vCloud NFV je vysoce dostupná platforma zajišťující kontinuitu služeb v produkčních sítích velkého rozsahu. Díky zjednodušenému řízení životního cyklu infrastruktury mohou poskytovatelé služeb bezproblémově aplikovat aktualizace a opravy s minimálním dopadem na provoz a stabilitu sítě. Funkce pro pokročilou vysokou dostupnost (high availability – HA) umožní inteligentní a aktivní zajišťování dostupnosti na základě požadavků VNF a schopností platformy. Prediktivní plánovač distribuovaných zdrojů (distributed resource scheduler – DRS) s ohledem na síť umožní aktivní a prediktivní sledování a remediaci VNF zdrojů v uzavřené smyčce. Zvýšení výkonu spočívá mimo jiné ve zrychlení předávání paketů, vyšší úroveň bezpečnosti zajistí šifrování na úrovni virtuálního stroje a bezpečný start.

Značky: